MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10İletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
Tiroid Kanseri

Tiroidin Kanserleri ve Ameliyatları

Tiroid kanserleri, en sık görülen endokrin tümörlerdir. Tiroid kanserleri, tüm kanserler içinde %1’in altında yer alırlar.

Tüm kanserler içinde tiroid kanserleri kadınlarda % 2, erkeklerde % 0.5 sıklığındadır. Tiroid kanseri, 4 Kadına karşılık 1 erkekte görülür. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 2018 yılında Türkiye için sıklığı % 6,2 ölüm oranını % 0,6 olarak bildirmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2016 yılında 8013 vaka tiroid kanseri için sıklığı %12 (kadında % 20,4, erkekte % 5,5) olarak vermiştir.

Akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen 3. kanser tiroid kanseridir.

Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanserdir.

Her yıl 1,000,000’ da 40 kişi tiroid kanserine yakalanmaktadır. Her yıl 1,000,000’da 6 kişi tiroid kanseri nedeni ile hayatını kaybetmektedir. ABD’ nde son 30 yılda iyi differansiye tiroid kanserlerinin görülme oranı 2.4 kat artmıştır.

Tiroit kanserinin deneyimli ellerde tedavi başarısı çok yüksektir. Hücresel tipine göre %99-100' lere ulaşabilir

Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir? Nasıl Anlaşılır?

Tiroid nodülü, tiroitte anormal büyüme potansiyeline sahip folliküler hücrelerin küçük bir grubunun çoğalmasıyla oluşur. Nodül tiroidin herhangi bir yerinde, tek veya çok sayıda olabilir.

Tiroid bezinde ele gelen nodül oranı yaklaşık kadınlarda %5, erkeklerde %1 düzeyindedir.

Tiroid nodüllerinin görülme sıklığı yaşla artar.

Büyük çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen, hormon üretmeyen tiroid nodülleri tiroid kanseri olabilirler. Bu nedenle tüm tiroid nodüllerinde kanser olasılığı mutlaka dışlanmalıdır. Malignite riskini artıran etkenler mutlaka sorgulanmalıdır.

 • Nodülün ilk saptanma zamanı,
 • Büyüme hızı,
 • Boyut artışı,
 • İyonize radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı,
 • Çocukluk çağında baş boyun bölgesine radyasyon öyküsü,
 • Ses kısıklığı,
 • Yutmada zorluk,
 • Ağrı,
 • Nefes darlığı,
 • Boğulma hissi,
 • Bası belirtileri,
 • Ailede tiroid ve diğer kanserlerinin öyküsünün bulunup bulunmadığı,

Genetik geçişli tiroidle ilişkili kanser sendromları tiroid kanseri düşünülen hastada sorgulanması ve araştırılması gereken durumlardır.

Kişinin hikayesinde, nodülden bağımsız olarak;

 • Tiroid nodülünün başlangıç zamanı,
 • Tiroit nodülünün boyut değişikliği,
 • Ağrı gibi eşlik eden belirtiler,
 • Nefes almada zorluk veya öksürük (baskı hissi),
 • Ses kısıklığı,
 • Kalın kısık zorlu bir ses.

Kanser, iyonizan radyasyon, tiroid kanseri aile hikayesi, tiroid kanseri ile ilişkili kanser varlığı sorgulanmalıdır.

Chernobyl (1986),İyot131 salınımı özellikle çocuklarda maruz kalmadan sonra 4 yıl içinde iyi huylu ve kötü huylu hastalıklarda artmaya yol açmıştır.

Genellikle, tiroid nodülü olanların % 40’ ında radyasyon öyküsü ve tiroid kanseri saptanır.

Tiroid kanseri olanların % 60’ ında kanser en belirgin nodüldedir. %40’ ında diğer nodüllerde de olabilir.

Tiroid kanseri düşünülen hastada muayenede;

Tiroit kanseri düşünülen hastada tiroit bezi ve boyundaki tüm lenf bezi zincirleri muayenede kontrol edilmelidir. Ultrasonografide (USG) tiroid kanseri yönünden yüksek risk taşıyan nodüllerin özellikleri çok iyi belirlenmiştir ve nodülün kötü huylu olabileceği USG sırasında büyük oranda anlaşılır..

USG ayrıca, lenf nodüllerini de en iyi değerlendiren yöntemdir. Tiroid kanseri için şüpheli lenf bezlerinden ince iğne biyopsisi (İİAB) yapılarak, lenf bezinde kanser olup olmadığı doğrulanmalıdır.

Laboratuvarda ilk değerlendirmede kanda TSH ve sT4 (tiroid hormonları) düzeylerinin araştırılması yeterlidir. Hipertiroidi varlığında (tiroid bezinin normalden fazla çalışması) kanser oranı %1-3 civarındadır.

Nodüler guatrda hipertiroidi varlığında, sintigrafi de çekilmelidir. USG’ de şüpheli tüm nodüllerden ve ultrasonografik boyutu 1 cm’nin üzerindeki tüm nodüllerden ince iğne biyopsisi (İİAB) yapılmalıdır.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) örnekleri "Bethesta kriterleri" ne göre değerlendirilir. USG, ayrıca İİAB ile tanı konulmuş şüpheli nodüllerin boyutunu takip etmek ve büyümüş lenf nodüllerini tanımlamak için zararsız ve ucuz bir yöntemdir.

Büyük, etrafa yapışık tiroid kanserlerinin değerlendirilmesi veya tiroid bezi göğüs kafesi içine uzanan hastalarda bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRI) gerekebilir. Bu durumlar dışında kalan tiroid hastalarında BT ve MRG gereksizdir, muayene ve USG yeterlidir.

Tiroid tümörleri;

 • Patoloji,
 • Klinik davranış,
 • Genetiğine.

göre sınıflandırılırlar.

Papiller Tiroid Kanseri

Papiller tiroid kanseri iyi diferansiye bir tiroid kanseri olup, çocukluk çağı ve erişkinlerde en sık karşılaşılan tiroid kanseridir (%80). Tiroid folikül hücrelerinden gelişen papiller kanserler genel olarak en iyi sağkalım ve seyire sahip kanserler arasındadır.

Tüm yaş gruplarında kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmekle birlikte (2:1) sağkalım ve hastalığın seyri erkeklere oranla kadınlarda daha iyidir. Papiller tiroid kanseri hücre yapılarına ve klinik davranışlarına göre pek çok alt tipleri vardır.

Tiroid Kanseri Ameliyatı

Tiroid bezinin kanserinde standart ameliyat yöntemi tiroit bezinin her iki lobunun ve orta bağlantısının cerrahi olarak (ameliyatla) tamamen çıkarılmasıdır. Bu işleme “bilateral total tiroidektomi” adını veriyoruz.

Tiroid kanserinde tümör özelliklerine ve kanserin lenf bezlerine atlama durumuna göre, tiroid beziyle beraber boyunda çeşitli düzeylerdeki lenf bezlerinin de tiroid beziyle beraber çıkarılması gerekebilir. (Boyun diseksiyonu)

Boyun lenf bezlerinin çıkarılması (Boyun diseksiyonu) için tiroid kanserinin boyun lenf bezlerine sıçradığı biyopsi (İİAB) ile kanıtlanmış olmalıdır.

Tiroid Folliküler Kanseri

Tiroid kanserlerinin %10’unu foliküler kanserdir.

Kadınlarda, erkeklerden 3-4 kat daha sık görülmekte olup, en sık görüldüğü yaş aralığı 40-60’tır.

Coğrafi dağılımı iyot eksikliği olan bölgelerde daha sıktır, diyete iyot eklenmesiyle folliküler tiroid kanserinin sıklığın azaldığı gösterilmiştir.

Hastalar genellikle belirti göstermezler ve çoğunlukla tek nodül şeklinde ortaya çıkarlar.

Tiroid nodül boyutu arttıkça kanser riski de artmaktadır.

Foliküler kanserler, yavaş büyüyen ve genellikle iyi sağkalım ve iyi seyirli kanserler olmalarına rağmen; özellikle damara geçebilme özellikleri nedeniyle kan yoluyla yayılım (metastaz) yapma ihtimalleri bulunmaktadır. Bu nedenle, başta kemik ve akciğer olmak üzere uzak organlara yayılabilirler. Tiroid folliküler kanserlerinin lenf bezlerine sıçramaları ise daha nadirdir.

Tiroid Folliküler Kanseri Tedavisi

Tiroid folliküler kanserlerinin tedavileri cerrahidir yani ameliyatla tiroit dokusu çıkarılmalıdır. Ameliyatla tiroid bezinin tamamının hastalık özelliklerine bağlı alınması gerekebilir.

Radyoaktif İyot Tedavisi (Atom Tedavisi)

Radyoaktif iyot tedavisi (RAİ),cerrahi sonrası geride kalmış olabilen tiroid dokularının, hücrelerin ve mikroskobik sıçramaların ortadan kaldırılması için, tiroit bezinin iyot tutma özelliğinden yararlanılarak yapılan bir tedavidir.

Radyoaktif özellikteki iyot hastaya verilir. Bu iyot, boyunda geride kalan tiroid hücreleri tarafından tutulur. Radyasyon ışıma yoluyla kalan tiroid kanseri hücrelerini öldürür.

Tiroit kanserin tipine, yayılımın özelliğine, geride kalan dokunun büyüklüğüne ve risklere göre radyoaktif iyot tedavisinin (atom tedavisi) dozu değişir.

Radyoaktif iyot (RAİ) tedavisi nükleer tıp uzmanları tarafından uygulanır. Verilecek doza göre hastanede yatarak uygulanmsı gerekebilir.

Tiroid Kanseri İçin İlaç Tedavisi (TSH Baskılama Tedavisi)

TSH (tiroid uyarıcı hormon) hipofiz bezinden salgılanan, tiroid hücrelerini uyararak hormon üretmelerini ve tiroid hücrelerinin çoğalmalarını sağlayan bir hormondur.

Normalde insan vücudunda tiroid hormonları ve TSH çok iyi düzenlenen bir denge içindedirler. İyi diferansiye tiroid kanseri hücrelerinde, TSH ‘ a karşı yüzeylerinde kapılar (reseptörler) bulunur. TSH’nın uyarıcı etkisi; aynı zamanda büyütücü bir etki olduğundan; hem hastaların hipotiroididen (az tiroid hormon üretmek) korunması, hem de bu büyütücü etkinin tiroid hücrelerindeki etkisini azaltmak amacıyla, ilaç tedavisi uygulanır. TSH hormonu baskılanır.

Tiroid kanseri tedavisinde çok iyi bilinen hedef TSH düzeylerine göre ve hastanın riskine göre ilaç düzeyleri ayarlanır. Bu düzeylerin uygunluğu, tiroid kanseri cerrahisi sonrası belirli aralıklarla yapılan kan tahlilleri ile kontrol edilir.

Medüller Tiroit Kanseri

Medüller tiroit kanserleri genel anlamda ya etkilenen kişide kansere yol açarlar (sporadik) ya da ailesel, kalıtsal geçiş gösterirler (herediter).

Sporadik Medüller Tiroid Kanserleri

Tüm medüller tiroid kanserlerinin %75’ ini oluşturur.

40-60 yaş arasında sık görülür. Sadece görüldüğü kişiyi etkiler. Başka kuşaklara geçiş riski göstermez.

Herediter Medüller Tiroit Kanserleri

Herediter medüller tiroid kanserleri, MEN 2A ve MEN 2B kanser geçiş sendromlarının bir alt parçasıdır.

Medüller tiroit kanserlerinin %25’i bu tiptedir. Herediter medüller tiroid kanserlerinin çoğunda RET gen mutasyonu (otozomal dominant) vardır ve kuşak atlamadan geçiş gösterir. Bu gen muatsyonunun varlığına bakmak mümkündür.

Herediter medüller tiroid kanseri hastasının kan bağı olan yakınları genetik mutasyon varlığı açısından taranır. Mutasyon saptanan aile bireylerine, genetik geçiş kesin kansere neden olacağından, koruyucu tiroid kanser cerrahisi (kanser gelişmeden tiroidin alınması) yapmak gerekir.  

Medüller tiroit kanserinde uzak organlara yayılım hastaların %10’unda saptanır.

En sık uzak organ yayılımı (metastaz) karaciğer, kemik ve akciğere, daha az sıklıkla da beyin ve deriye olmaktadır.

Medüller tiroid kanserinin tanısında olduğu kadar, tedavi sonrası, takip ve nükslerin tespitinde de kalsitonin ve CEA düzeylerinin izlemi yararlıdır.

Medüller Tiroid Kanseri Tedavisi

Standart medüller tiroid kanseri tedavisi, tiroidin tamamen alınması ve bu ameliyatta merkezde soluk borusunun iki kenarındaki alanlarda bulunan lenf bezlerinin çıkarılmasıdır (santral lenf bezi diseksiyonu).

Boyun lenf bezlerine sıçrama varsa, bazen tek taraflı, bazen boynun iki yanındaki daha ileri yerleşimli lenf bezlerinin de çıkarılması gerekebilir (Lateral boyun diseksiyonu). Bu lenf bezi ameliyatları medüller tiroit kanseri hastasının durumuna göre aşamalı olarak da yapılabilir.

Anaplastik Tiroit Kanseri

Anaplastik tiroid kanseri vücutta bilinen en kötü gidişli kanserlerden biridir.

Tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %1’i anaplastik (andiferansiye) kanserlerdir.

Sıklıkla 60 yaşın üzerinde ve kadınlarda ortaya çıkar.

Tanıda ince iğne biyopsisi (İİAB) kullanılır. Anaplastik tiroit kanserinde, tedavide mümkünse tiroidin tamamı çıkarılmalıdır, kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) gibi ek yoğu tedaviler cerrahiye eklenir.

Tiroid Bezinin Lenfoması

İlk olarak tiroidde başlayan lenfomalar, tüm tiroid kanserlerinin %1-5’ini oluşturur.

Tiroit lenfomalarının tedavileri evrelerine göre;

 • Cerrahi,
 • Kemoterapi (ilaç tedavisi),
 • Radyoterapiyi (ışın tedavisi) içerir.

Daha fazla bilgi için; doktorunuza danışınız. Randevu ve tedavi hakkında bilgi almak için; 0543 115 1010 bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Editör
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
 • E
  EYÜ***23.11.2023

  Hocam merhaba; İğne biyopsi sonucum MAKROSKOBIK.BULGULAR SIVI BAZLI SITOLOJI TEKNIGI ILE YAPILAN 1 ADET THIN PREP PAP YAYMA SEKLINDE IA MATERYALI 1(-) MIKROSKOBIK BULGULAR HEMEN HEPSI ONKOSITIK SITOPLAZMALI BIR COGUNDA NUKLEER IRILESME, DUZENSIZLIK, SEFFAFLASMA, GROOVE VARLIGI YER YER INKLUZYON VARLIGI GORULEN ARADA BIZAR ATIPIK PLEOMORFIK DEV, YER YER IGSI? SITOPLAZMALI HUCRELER OLAN HUCRE GRUPLARI, ZEMINDE KOLLOID VE HISTIOSIT VARLIGI TAN! TIROID, SAG LOB, 8X6 MM NODUL, IIA: MALIGNITE KUSKULU SITOLOJI Ne yapmalıyım sizce ameliyat olmalımıyım olacaksam sağ ve sol lobları birliktemi alınmalı?

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Ameliyat olmalısınız. Ameliyatınızın tipi ve yöntemi muayene sonuçlarınızla karar verilebilecek bir durum.

 • M
  MER***14.09.2023

  Merhaba,Bi anda sol boynumn tam kulağının etrafında şişlik var düğüm gibi ve tabi üstüne bastırınca acıyor acaba normal bir şeymi?

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun mutlaka muayene olmalısınız.

 • E
  END***28.08.2023

  Eşimde 4 mm nodül çıktı ameliyat gerekiyor mu

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Eşinizin, risk faktörlerinin, tiroid fonksiyonlarının ve muayenesinin değerlendirilmesi sonrası böyle bir karar verilebilir.

 • G
  GÜL***15.08.2023

  Hocam merhaba kolay gelsin hocam benim tiroid sol lob ta 11 mm çapında düzensiz sınır mikro ve makro kalifikasyon heterojen kapsüle bitışik trads 4 nodül var bide sağ lob davar hocam o normal kistik bir nödul di a ön a geçen kı ultrason da sağ da ki nodül için de trads 4 dedi doktor biyopsi sonucu flus aus çıktı hocam hocam biraz endişeliyim ne yapmam gerekiyor bilmiyorum teşekkür ederim

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Mutlaka bir endokrin cerrahi uzmanına veya endokrin cerrahi konusunda deneyimli genel cerraha başvurmalısınız.

 • A
  AHM***01.08.2023

  Merhaba, MTC nedeni ile 2 kez operasyon gecirdim. MEN bakıldı negatif. 2010 yılında ilk ameliyatta 150 pg/ml kalsitonin ile ameliyata alındım ve boyun sağ disseiksiyonuda yapıldı. 49 lenfe yayılım - cıktı. 2017 yılında kalsitonin 70 pg/ml ile tekrar operasyon. Daha sonra takiplerde kalsitonin 1 e kadar dustu fakat daha sonra yukselme oldu. 50 civarı bazen 30 tekrar 50-60 tekrar 30-35 pg/ml. Son test 30.07.2023 ve deger 66 pg/ml. Cok fazla mtc olmadıgı icinde net birsey soyleyen Dr. Yok. Sizce ne yapmam gerekir ?

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Medüller tiroid kanseri böyle seyredebilen bir hastalıktır. Şu anda gri zondasınız. Tetkikleriniz ayrıntılı yapılmalı ve izlemde kalmalısınız. Eğer şu anda yapılan ayrıntılı görüntülemelerde hastalıkla ilgili bir bulgu yoksa izleme devam. Arada değişiklik olursa ne çıktığına göre tekrar ameliyat olmanız gerekebilir. Bir endokrin cerrahı tarafından takip öneririm.

 • G
  GÖN***27.04.2023

  Troid erde tespit edilen solid ve mikst nodul, servi al lenfatik zincirlere reaktif özellikte lenf nodları hakkında bilgi almak istiyorum

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. solid veya mikst nodüller, ultrasonografik diğer özelliklerine ve kişini risk faktörlerine göre değerlendirilerek İİAB (İnce iğne biyopsisi) yapılmalıdır. Servikal zincirde reaktif lenf nodları, geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları veya diş ve dişeti problemleri ile oluşabilir.

 • Y
  YUS***22.03.2023

  Annem öp tr med ca sn ölç kals 88.40 sağ troid4*2mm hipoekojen nod lezyon izlendi ?lenf bezi? Öneriniz nedir

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Yazamadıklarınızdan anneniz medüller Ca ve ameliyat sonrası kalsitonin yükselmiş GİBİ ANLADIM. Medüller kanser yayılabilen bir hastalıktır. Hemen bir endokrin cerrahi uzmanına başvurmanızı öneririm.

 • M
  MUH***26.10.2022

  Papiller mikrokarsinom . Anneme yapılan cerrahi operasyon sonrası alınan troit bezinde yapılan patolojik araştırma sonucunda troit kanseri bulgusuna rastlandı sizden bu konuda bilgi almak istiyorum

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Çok geçmiş olsun. Tiroid kanserleri tiplerine göre farklı ameliyat yöntemleriyle tedavi edilebilirler. Yine tiroid kanserinin tipine göre, tamamlayıcı olarak radyoaktif iyot tedavisi(atom tedavisi) ve ilaç uygulamaları ile tedavi edilebilen hastalıklardır.

Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010