MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10Hasta Yorumlarıİletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
Meme Rekonstrüksiyonu

Meme Rekonstrüksiyonu Nedir?

Meme kanserinin tedavisi için memenin tamamının alınması gerektiği durumlarda, hastaya yeniden meme yapılmasına “meme rekonstrüksiyonu” denir.

Hastalar tarafından mastektomi sonrası silikon, protez ameliyatı olarak bilinir.

Kaybedilen meme dokusu, silikon protez (implant) ya da hastanın öz dokuları (flepler) kullanılarak veya bazı durumlarda iki yöntem birleştirilerek yeniden meme görüntüsü oluşturulur.

Meme rekonstrüksiyonunu, onkoplastik meme cerrahları kendileri yapabilirler ya da meme cerrahları ve plastik cerrahlar birlikte ameliyatı uygulayabilirler.

Mastektomi Sonrası Silikon, Protez Ameliyatı (Meme Rekonstrüksiyonu)

Meme kanseri nedeniyle mastektomi (cerrahi yöntemle/ameliyatla memenin tamamen alınması) yapılan kadınlarda, kendi kişisel deneyimim ve bu konuda yapılan çalışmalar, meme kanserli kadınların hayat kalitesinin arttığını, meme kanseri tedavisinin yarattığı psikolojik etkilerin daha iyi kabullenildiğini göstermiştir.

Meme rekonstrüksiyonu yapılan kadınlarda, kaybedilen dokunun onarımının yani memenin yeniden yapılmasının meme kanseri hastasının iyileşmesine ve psikolojik durumuna olumlu katkısı önemlidir.

Mastektomi Nedir?

Mastektomi basit bir açıklamayla memenin tamamının ameliyatla alınmasıdır. Ancak meme kanserinin tipine ve yaygınlığına göre farklılıklar gösterir. Sadece meme alınıyorsa “basit mastektomi”, birlikte koltuk altı lenf bezleri de alınıyorsa “modifiye radikal mastektomi” adını alır.

Alınan Memenin Yerine Yenisi Yapılır Mı?

Meme kanseri nedeniyle tedavinin bir parçası olarak, bazı durumlarda meme dokusunun alınması (mastektomi) gerekir. Meme kanserinin evresi, memedeki yaygınlığı, hastanın istemi nedeniyle meme alınabilir. Alınan memenin yerine yenisi, aynı ameliyatta meme alınırken ya da hasta istemi veya tıbbi gereklilikler nedeniyle geç dönemde yapılabilir.

Unutulmaması gereken, meme kanserinin cerrahi tedavisi yani yapılanın bir kanser ameliyatı (onkolojik cerrahi) olduğudur. Rekonstrüksiyon, bu kanser cerrahisine eklenmiş bir yeniden yapılandırma ameliyatıdır.

Mastektomi Sonrası Silikon (Protez) Ameliyatı Ankara

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu (memenin yeniden yapılması) için en çok kullanılan yöntem silikon protezle (implant) rekonstrüksiyondur. Eğer silikon protezle meme rekonstrüksiyonu, memenin alınmasıyla (mastektomi) aynı ameliyatta yapılacaksa, kozmetik görünüm daha iyi planlanabilir.

Estetik olarak tek seanslı, mastektomi sonrası silikon protez ameliyatları ile daha iyi sonuçlar alınabilir ve psikolojik olarak meme kanseri hastası ameliyat masasından vücut bütünlüğünü kaybetmemiş olarak kalkar.

Meme Rekonstrüksiyonu Nasıl Yapılır?

Meme kanseri hastası için yeniden meme yapımı kişiselleştirilmeli, hastaya ve durumuna uygun yönteme hastayla birlikte karar verilmelidir. Her meme kanseri hastası için her rekonstrüksiyon yöntemi uygun olmayabilir.

Seçilecek meme rekonstrüksiyon (yeniden meme yapımı) yöntemini etkileyen faktörler:

 • Meme kanserinin evresi,
 • Meme kanserinin tipi ve yaygınlığı,
 • Hastanın vücut yapısı,
 • Hastanın meme yapısı ve büyüklüğü,
 • Hastanın memesinin ne kadar sarkık olduğu,
 • Meme kanseri hastasının cilt ve doku kalitesi,
 • Hastanın daha önceki alışkanlıkları (sigara vb.),
 • Hastanın var olan hastalıkları (şeker hastalığı / diabet, otoimmun hastalıklar, cilt hastalıkları vb.),
 • Meme kanseri hastasının istemi ve beklentileri.

Meme kanserine uygulanacak rekonstrüksiyon (yeniden meme yapımı) için pek çok yöntem vardır. Hastaya ve meme kanserine uygun rekonstrüksiyon yöntemine meme cerrahı hastayla birlikte karar vermelidir.

Meme rekonstrüksiyonu:

 • Silikon protezle / implantla rekonstrüksiyon,
 • Doku genişleticilerle (ekspander) iki aşamalı rekonstrüksiyon,
 • Otolog fleplerle (hastanın öz dokuları kullanılarak) rekonstrüksiyon.

ya da memenin yeniden yapılma zamanına göre:

 • Erken meme rekonstrüksiyonu (meme alınırken, aynı ameliyatta),
 • Geç meme rekonstrüksiyonu (meme alınıp tedaviler tamamlandıktan sonra aşamalı) olarak ayrılabilir.

Meme kanseri ameliyatı sırasında (erken meme rekonstrüksiyonu) hastanın tıbbi durumu uygunsa, meme alınırken meme dokusunu örten deri korunabilir. Kanserli meme dokusu kanser cerrahisine uygun yöntemle alınır. Bazen meme derisiyle beraber, meme kanseri için uygunsa meme başı ve çevresindeki renkli deri (areola) de korunabilir.

Unutulmaması gereken temelde yapılan işlemin, bir meme kanser ameliyatı olduğudur. Hastaya uygun yöntemler ve seçenekler, meme kanserine ve hastaya göre değişebilir.

Meme cildinin de çıkarılması gereken durumlarda ya da hastanın cildi korunmak için uygun değilse, cilt kalitesi ve beslenmesi bozuksa, ilk önce ameliyat alanına doku genişletici (ekspander) yerleştirilebilir.

Deri ve kas dokusu, bu ekspander içine enjekte edilen tuzlu su (SF) ile birkaç seansta genişletilir. Bu süreç, hastaya, planlanan meme büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Haftalar veya aylar gerekebilir. Uygun bir zamanda ikinci bir ameliyatla doku genişletici çıkarılarak yerine kalıcı meme silikonu, protez yerleştirilir.

Meme dokusundan boşalan yere, seçilen yönteme göre, silikon protezle, hastanın öz dokusuyla (flepler) veya iki yöntem birlikte kullanılarak yeniden bir meme görüntüsü oluşturulur.

Hastanın kendi dokusunun (flepler) kullanıldığı bir rekonstrüksiyonda, memenin alınmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için, hastanın karnından, sırtından, kalçasından vb. alınan dokular (flep) kullanılabilir. Bu yöntemle bir rekonstrüksiyon (yeniden meme yapımı) yöntemi seçildiyse;

 • Flebin alındığı yerde de bir ameliyat olacağı,
 • Alınan dokunun olduğu yerde doku kaybı ve ameliyat izi olacağı,
 • Ameliyat süresinin seçilen yönteme bağlı uzayabileceği,
 • Ameliyat sahasına bağlı ameliyat etkilerinin, komplikasyonların (kanama, ödem, sıvı birikmesi, enfeksiyon vb) her iki ameliyat alanını da etkileyebileceği akılda tutulmalıdır.

Burada anlatılan yeniden meme yapımı yöntemleri bilgilendirme amaçlıdır. Kendi meme kanseriniz ve size uygun rekonstrüksiyon yöntemi ve olası sonuçlar için meme cerrahınıza danışınız.

Ameliyatta Kullanılan Protez, Silikon Tipleri

Meme kanseri ameliyatında kullanılan silikon protez tipleri çok çeşitlidir.

Kanser cerrahisi için özel bir silikondan üretilmiş, akışkan olmayan, yüzeyleri, şekilleri ve kullanılan silikon materyale göre ağırlıkları değişen silikon meme protezi tipleri mevcuttur.

Tüm protezlerin dış yüzeyleri silikondandır ve düz ya da pürtüklü olabilirler. Silikon ve tuzlu suyu (serum fizyolojik) birlikte içeren silikon meme protezleri de vardır. Size uygun silikon meme protez tipi için meme cerrahınızla ayrıntıları konuşabilirsiniz.

Meme Onarımı Herkese Yapılır Mı?

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu (memenin alınması sonrası yeniden meme yapımı) hastaya ait tıbbi zorunluluklar gözetilerek, değişik yöntemler seçilerek, aynı seansta (meme alındığı sırada) veya geç rekonstrüksiyonla uygulanabilir.

Bazen kişinin hastalıklarına, tıbbi durumuna (şeker hastalığı, otoimmunite vb.) veya alışkanlıklarına (sigara vb.) göre bu yöntemler aşamalı veya meme cerrahınızın önerdiği çeşitli tedaviler sonrası olabilir. Size uygun yöntem için doktorunuza danışınız.

Mastektomi Sonrası Silikon Ameliyatı Fiyatları

Yapılacak ameliyatın yöntemi, seçilecek meme protezi, ameliyatın erken (aynı seansta) veya geç rekonstrüksiyon olması, aşamalı cerrahi, doku genişletici kullanılması, hastanın öz dokusuyla (fleple) rekonstrüksiyon yapılması gibi pek çok durum ameliyat sayısını ve fiyatını etkiler.

Meme Rekonstrüksiyonu (Meme Onarımı) Riskleri

Tüm cerrahi girişimler (ameliyat) gibi meme rekonstrüksiyon ameliyatlarında da anestezi riski, kanama, enfeksiyon, yara iyileşme problemleri, ödem ve sıvı birikmesi (seroma),doku ölmesi (cilt veya flep nekrozu) görülebilir.

Mastektomi Sonrası Silikon Ameliyatı Sonrası

Silikon protezle yeniden meme yapımı sonrası ilk duygulardan biri yerleştirilen protezin ağırlığının ve baskısının hissedilmesidir. Ancak bu his geçicidir ve zamanla geçer.

Uygulanan ameliyat yöntemine göre özel pansumanlar, diren izlemi, sütyen kullanımı gerekebilir. Meme cildinde ve korunduysa meme başında duyu kaybı, değişen derecelerde ve sürede olabilir.

Silikon protezle yeniden meme yapımı sonrası, uzun dönemde en sık görülen problemlerden biri ise, kapsül kontraktürü yani protezin etrafında bağ dokusu ve proteze bir reaksiyon oluşmasıdır. Oluşan bu bağ dokusu (kapsül kontraktürü) herkeste görülmez.

Kişiye bağlı faktörler rol oynayabilir. Kapsülün meme protezini sıkıştırması ile şekil bozukluğu, memede sertleşme hissi ve nadiren ileri evrelerde ağrı ortaya çıkabilir. Kapsül kontraktürü için değişik tedavi yöntemleri vardır. Ancak ileri durumlarda, bazen kapsül dokusunun alınması veya cerrahi yöntemlerle bozulması, gevşetilmesi veya protezin değiştirilmesi gerekebilir.

Memesi Alınan Kadınlar

Meme kanserinin tedavisi için memesi alınan kadınlarda seçilen veya uygulanan rekonstrüksiyon yönteminin;

 • Meme kanserine bağlı sağkalım (yaşam süresi),
 • Meme kanseri tedavi başarısı,
 • Meme kanserinin tekrarı/nüksü (rekürrens),
 • Meme kanserinin tekrarlama yeri,
 • Meme kanseri ek tedavileri (radyoterapi / kemoterapi / hormonoterapi) üzerine bir etkisi yoktur.

Silikon, bebek emziklerinden, damar greftlerine kadar vücutta pek çok hastalık için kullanılan bir materyaldir. Silikonun kendisinin direkt kanser yaptığına dair veri yoktur. Ancak silikonun tipi ve işlenme yöntemine bağlı bildirilmiş nadir lenfoma tipi (ALCL) tümörler vardır. Bu ameliyat için seçilen silikon protez tipiyle ilişkilidir. Bu konuyu doktorunuzla tartışınız.

Meme yeniden yapımı (meme rekonstrüksiyonu) ile ilgili tüm bu anlatılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Meme kanserinizin izlemi için doktor kontrollerinizin devamı gereklidir. Geride kalan diğer memenizin ve rekonstrükte edilmiş (yeniden yapılmış) memenizin (rekonstrüksiyon yapılmasaydı da, ameliyat bölgenizin) izlemi / takibi gereklidir.

Meme cerrahınızın size önereceği izlem yöntemlerine ve takip aralıklarına uymanız önemlidir.

Prof. Dr. Betül Bozkurt Hasta Yorumları
Tüm Hasta Görüşleri
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010