MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10İletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı

Akademik Görevler

 • Doçent 2007: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi
 • Profesör 2016: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi

Yönetilen Tezler

Yurt İçi/Yurt Dışı Üniversitelerde veya Diğer Kurumlarda Yönetilen Tezler

 1. Mete Burakçın, (1997). Endotoksemik karaciğer hasarında L-2 oxothiazolidine-4-carboxylic acid tedavisinin etkisi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 2. Dursun Burak Özdemir, (2012). Sentinel Lenf Nodu Pozitif Saptanan Meme Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Aksiller Diseksiyonun Gerekliliği, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi.
 3. Ceyhun Erdoğan, (2015). Malign ve Benign Tiroid Patolojileri ile Meme Lezyonları Arasında İlişki Var mı?, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi.
 4. Emel Canbay, (2006). Meme Kanseri hücrelerinde her-2 hedefli pertuzumab (Omnitarg®, 2C4) antikoruyla fokal adezyon kinazların inhibisyonu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 5. Ümit Turan, (2010). Meme Kanseri Hastalarında p21 Kodon31, MDM2, SNP309 ve p53 Kodon72 Gen Polimorfizmlerinin Klinikopatolojik Parametreler ve Sağkalımla İlişkisi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 6. Mehmet Yetkiner, (1996). Karaciğer hidatik kistlerinde omentoplasti yapılmış olgularda rezidü kavitedeki değişiklikler ve izlemde yaşanılan sorunlar, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 7. Bülent Ünal, (2001). Meme kanseri ile tiroid patolojileri arasında ilişki var mı?, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 8. Barlas Sülü, (2003). Erken evre meme kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin SF–36 ölçeği ile değerlendirilmesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.
 9. Elif Altunbaş, (2007). GAİL, NSABP VE NCI Risk Analiz Modellerinin Türk Toplumunda Meme Kanseri Riskini Değerlendirmede Geçerliliği, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi.

Projelerde Yaptığı Görevler

 1. Tagln Geninin Meme Kanserindeki İşlevinin Araştırılması ve Tanısal ve Prognostik Belirteç Olarak Değerlendirilmesi Proje No: 215Z149, -Tübitak 1001, Yürütücü:YULUĞ IŞIK,Araştırmacı: BOZKURT BETÜL,01/06/2016 - 01/06/2019 (ULUSAL).
 2. Meme kanserinde bir software ile hesaplanan tümör infiltre eden B/T lenfosit oranının tümör prognostik farktörleri ile ilişkisinin belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü: GÜNEY GÜVEN, Yürütücü: BAŞ YILMAZ,Araştırmacı: BOZKURT BETÜL, 29/08/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL).

İdari Görevler

 • Mezuniyet Öncesi Komisyonu Başkanı 2019-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi
 • Fakülte Kurulu Üyeliği 2016-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi
 • Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı 2016-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi
 • Bölüm Başkanı 2016-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyon Başkan 2016-2021: Hitit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan 2013-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul 2012-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon 2010-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antibiyotik 2010-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Komisyon Üyeliği 2010-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite 2005-2016: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite 2006-2008: Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)/Hastaneler/Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. Meme Cerrahisi Derneği, Başkan Yardımcısı, 2019
 2. Türk Cerrahi Derneği, Üye, 1995
 3. Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2019-
 4. Türkiye Meme Dernekleri Federasyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-2019
 5. Türk Cerrahi Yeterlilik Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016
 6. Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2015
 7. Ankara Cerrahi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman 2008-2010
 8. Türk Cerrahi Yeterlilik Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2012
 9. Ankara Cerrahi Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman 2006-2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Sezer Yavuz Atakan,Çiçin İrfan,Karadeniz Çakmak Güldeniz,Özkan Gürdal Sibel,Başaran Gül,Oyan Uluç Başak,Eralp Yeşim,Güllüoğlu Mahmut Bahadır,Akçay Müfide Nuran,Aksaz Erol,Atahan Murat Kemal, Baskan Mazhar Semih,Bozkurt Betül,Cabıoğlu Neslihan,Cantürk Nuh Zafer,Coşkun Hasan Şenol,Çalıkapan Murat,Çitgez Bülent,Demircan Orhan,Doğan Lütfi,Emiroğlu Mustafa,Er Özlem,Erel Serap, Filiz Ali İlker, Gazioğlu Ertuğrul, Girgin Sadullah, Göksu Sema Sezgin,Görgülü Semih,Gülçelik Mehmet Ali,Günay Semra,Gürleyik Meryem Günay,Haksöyler Veysel,İğci Abdullah,Karanlık Hasan,Kebudi Abut,Kılıçkap Saadettin,Koçer Havva Belma, Köksal Hande,Köse Fatih,Kuru Bekir,Paydaş Semra,Kamalı Polat Ayfer,Özbaş Serdar,Özen Necati,Özmen Vahit,Sakman Gürhan,Soyder Aykut,Şendur Mehmet Ali Nahit,Topuzlu Cemalettin, Uğurlu Mustafa Ümit,Ünal Hilal,Yeniay Levent,Yılmaz Cem,Yücel İdris (2020). Turkish National Consensus On Breast Cancer Management During Temporary State Of Emergency Due To Covıd-19 Outbreak. Turkish Journal Of Surgery, 36(2),147-163., Doi: 10.5578/Turkjsurg.4815 (Yayın No: 6443308).
 2. Soran Atilla,Özmen Vahit,Serdar Özbaş,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Uzunköy Ali, Neşet Köksal,Güllüoğlu Mahmut Bahadır,Ünal Bülent,Atalay Mustafa Can,Yıldırım Emin,Erdem Ergün,Salimoğlu Semra, Sezer Yavuz Atakan, Koyuncu Ayhan,Gürleyik Meryem Günay, Haluk Alagöl, Ulufi Nalan,Berberoğlu Ali Uğur,Dülger Mustafa,Cengiz Ömer,Sezgin Efe,Johnson Ronald (2018). Randomized Trial Comparing Resection Of Primary Tumor With No Surgery İn Stage Iv Breast Cancer At Presentation: Protocol Mf07-01. Annals Of Surgical Oncology, 25(11),3141-3149., Doi: 10.1245/S10434-018-6494-6 (Yayın No: 4764675).
 3. Ateş Elif, Bozkurt Betül, Çam Ragıp (2018). Sensitivities Of The Gail, Nsabp And Ncı Risk Analysis Models For Turkish Women For Breast Cancer Risk Assessment. Ankara Medical Journal, 18(1),31-39., Doi: 10.17098/Amj.408963 (Yayın No: 4595131).
 4. Karabeyoğlu Şerif Melih, Ünal Bülent, Bozkurt Betül, Dolapçı Güllü İştar, Bilgihan Ayşe, Karabeyoğlu Işıl, Cengiz Ömer (2016). The Effect Of Ethyl Pyruvate On Oxidative Stress İn İntestine And Bacterial Translocation After Thermal İnjury. Journal Of Surgıcal Research, 144(1),59-63. (Yayın No: 2858273).
 5. Petenkaya Aslıhan, Bozkurt Betül, Akıllı Öztürk Özlem, Kaya Hatice Seda, Gür Dedeoğlu Bala,Yuluğ Işık (2016). Lack Of Association Between The Mdm2 Snp309 Polymorphism And Breast Cancer Risk. Antıcancer Research, 26(6c),4975-4977. (Yayın No: 2852851).
 6. Kılıç Murat Özgür, Terzioğlu Serdar Gökay, Bozkurt Betül, Dağlar Gül (2016). Phyllodes Tumor Of The Breast Analysis Of 48 Patients. Journal Of Breast Health, 12(4),158-164., Doi: 10.5152/Tjbh.2016.3100 (Yayın No: 3154463).
 7. Sayar Nilüfer, Karahan Gurbet, Konu Karakayalı Özlen, Bozkurt Betül,Bozdoğan Önder,Yuluğ Işık (2015). Transgelin Gene İs Frequently Downregulated By Promoter Dna Hypermethylation İn Breast Cancer. Clinical Epigenetics, 7(1),104, Doi: 10.1186/S13148-015-0138-5 (Yayın No: 2940216).
 8. Karahan Gurbet, Sayar Nilüfer, Gözüm Gökcen,Bozkurt Betül,Konu Karakayalı Özlen,Yuluğ Işık (2015). Relative Expression Of Rrna Transcripts And 45s Rdna Promoter Methylation Status Are Dysregulated İn Tumors İn Comparison With Matched Normal Tissues İn Breast Cancer. Oncology Reports, 33(6),3131-3145., Doi: 10.3892/Or.2015.3940 (Yayın No: 2940147).
 9. Öztemur Yasemin, Bekmez Tufan, Aydos Alp,Yuluğ Işık,Bozkurt Betül,Gür Dedeoğlu Bala (2015). Research Artıcle A Ranking Based Meta Analysis Reveals Let 7 Family As A Meta Signature for Grade Classification in Breast Cancer. PLoS One, 10(5),Doi: 10.1371/journal.pone.0126837 (Yayın No: 2940107).
 10. Arıcan Pelin, Peksoy İrfan,Naldöken Seniha, Bozkurt Betül (2011). The Effect Of The Excisional Biopsy İn The Detection Of The Sentinel Lymph Node By Lymphoscintigraphy And Intraoperative Gamma Probe İn Breast Cancer. Malecular Imaging And Radionuclide Therapy, 20(3),100-103., Doi: 10.4274/Mırt.28 (Yayın No: 2858406).
 11. Mumcuoğlu Mine,Bağışlar Sevgi,Yuzugullu Haluk,Alotaibi Hani,Şentürk Şerif,Gür Dedeoğlu Bala,Cingöz Burcu,Bozkurt Betül,Yuluğ Işık,Akçalı K Can,Öztürk Mehmet (2010). The Ability To Generate Senescent Progeny As A Mechanism Underlying Breast Cancer Cell Heterogeneity. Plos One, 5(6),11288, Doi: 10.1371/Journal.Pone.0011288 (Yayın No: 2858362).
 12. Karabeyoğlu Şerif Melih, Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Gür A Serhat, Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Soran Atilla (2009). The Relation Between Preoperative Ultrasonografic Thyroid Volume Analysis And Thyroidectomy Complications. Endocrıne Regulatıons, 43(2),83-87., Doi: 10.4149/Endo_2009_02_83 (Yayın No: 2858338).
 13. Gür Dedeoğlu Bala, Konu Karakayalı Özlen,Bozkurt Betül,Ergül Gülüşan,Yuluğ Işık (2009). Identification Of Endogenous Reference Genes For Qrt Pcr Analysis İn Normal Matched Breast Tumor Tissues. Oncology Research Featuring Preclinical And Clinical Cancer Therapeutics, 17(8),353-365., Doi: 10.3727/096504009788428460 (Yayın No: 2858346).
 14. Çınar Nuray, Seçkin Ümit,Keskin Esra Dilek,Bodur Hatice, Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2008). The Effectiveness Of Early Rehabilitation İn Patients With Modified Radical Mastectomy. Cancer Nursıng, 31(2),160-165. (Yayın No: 2858275).
 15. Yıldırım Osman,Menekşe Ebru,Turan Ümit,Öter Volkan,Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Soran Atilla (2008). Laparoscopic Cholecystectomy İn Elderly Patients. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 109(7),313-316. (Yayın No: 2858277).
 16. Gür Dedeoğlu Bala,Konu Karakayalı Özlen,Kır Serkan,Öztürk Ahmet Rasih,Bozkurt Betül,Ergül Gülüşan,Yuluğ Işık (2008). A Resampling Based Meta Analysis For Detection Of Differential Gene Expression İn Breast Cancer. Bmc Cancer, 8(1),396, Doi: 10.1186/1471-2407-8-396 (Yayın No: 2858325).
 17. Canbay Emel,Gür Dedeoğlu Bala, Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer,Yuluğ Işık (2008). Inhibition Of Focal Adhesion Kinase With Her 2 Targeted Antibody Pertuzumab Omnitarg 2c4 İn Breast Cancer. Gene Therapy And Molecular Biology(24),162-166. (Yayın No: 2858301).
 18. Yıldırım Osman,Turan Ümit,Menekşe Ebru,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma, Bozkurt Betül, Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2008). Ultrasonic Harmonic Scalpel İn Total Thyroidectomies. Advances İn Therapy, 25(3),260-265., Doi: 10.1007/S12325-008-0024-Z (Yayın No: 2858290).
 19. Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent, Bozkurt Betül, Dolapçı Güllü İştar,Bilgihan Ayşe,Karabeyoğlu Işıl,Cengiz Ümer (2008). The Effect Of Ethyl Pyruvate On Oxidative Stress İn Intestine And Bacterial Translocation After Thermal Injury. Journal Of Surgical Research, 144(1),59-63., Doi: 10.1016/J.Jss.2007.02.050 (Yayın No: 4764771).
 20. Karabeyoğlu Şerif Melih, Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Yılmaz Osman Cem,Bilgihan Ayşe,Atasay Fö,Üstün Hüseyin,Cengiz Ömer (2008). Results Of Ethyl Pyruvate Application İn An Experimental Colitis Model. Chirurgische Gastroenterologie, 24(2),162-166., Doi: 10.1159/000131219 (Yayın No: 2858312).
 21. Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Özel Menekşe Ebru,Altun Özdemir Buket, Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2007). Fournier Gangrene A Review Of 26 Cases Approaches To Diagnosis And Treatment. Saudı Medıcal Journal, 27(7),1038-1043. (Yayın No: 2852841).
 22. Koçer Havva Belma,Sürmeli Süleyman,Solak Cem,Ünal Bülent, Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2007). Factors Effecting Mortality And Morbidity İn Patients With Peptic Ulcer Perforation. Journal Of Gastroenterology And Hepatology, 22(4),565-570. (Yayın No: 2852824).
 23. Yıldırım Osman,Solak Cem,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih, Bozkurt Betül, Aksaray Sabahat,Cengiz Ömer (2006). The Role Of Serum İnflammatory Markers İn Acute Appendicitis And Their Success İn Preventing Negative Laparatomy. Journal Of Investıgatıve Surgery, 19(6),345-52. (Yayın No: 2852833).
 24. Bozkurt Betül, Altun Özdemir Buket,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Cengiz Ömer (2006). Operative Approach İn Traumatic İnjuries Of Duodenum. Acta Chırurgıca Belgıca, 106(4),405-408. (Yayın No: 2852817).
 25. Cengiz Ömer, Bozkurt Betül, Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Eroğlu Abdullah,Koçer Havva Belma,Ulaş Murat (2004). The Relationship Between Prognostic Factors Of Breast Cancer And Thyroid Disorders İn Turkish Women. Journal Of Surgıcal Oncology(87),19-25. (Yayın No: 2852339).
 26. Koçer Havva Belma, Soran Atilla,Kıyak Gülten,Erdoğan Sibel,Eroğlu Abdullah, Bozkurt Betül, Solak Cem,Cengiz Ömer (2004). Prognostic Significance Of Mucin Expression İn Gastric Carcinoma. Dıgestıve Dıseases And Scıences(49),954-964. (Yayın No: 2850590).
 27. Sevinç Akın,Yannoukakos Drakoulıs,Konstantopoulou Irene,Manguoğlu Aydemir Ayşe Esra,Lüleci Güven,Çolak Taner,Akyerli Boylu Cemaliye,Çolakoğlu Gülsen,Tez Mesut,Sayek İskender,Voutsınas Gerassımos,Nasıoulas George,Papadopoulou Eırene,Florentın Lına,Kontogıannı Elena, Bozkurt Betül, Aygün Kocabaş Neslihan (2004). Lack Of Association Between Rnasel Arg462gln Variant And The Risk Of Breast Cancer. Antıcancer Research, 24(4),2547-2549. (Yayın No: 2852813).
 28. Bozkurt Betül, Soran Atilla,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer (2003). Follow Up Problems And The Obliteration Alterations Of Residual Cystic Cavity After The Treatment Of Hepatic Hydatidosis. Journal Of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, 10(6),441-445. (Yayın No: 2850575).
 29. Koçer Havva Belma,Soran Atilla,Erdoğan Sibel,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2002). Expression Of Muc5ac İn Colorectal Carcinoma And Its Relationship With Prognosis. Pathology Internatıonal(52),470-477. (Yayın No: 2850565).
 30. Bozkurt Betül,Burakçın Ahmet Mete,Koç Mahmut,Cengiz Ömer,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Kaçar Ayper (1999). The Effects Of L 2 Oxothiazolidine 4 Carboxylic Acid Treatment İn Endotoxaemic Liver İnjury. Hpb Journal, 174-178. (Yayın No: 2850557).
 31. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Kayabalı İsmail (1992). Non Iatrogen Safra Kesesi Ve Safra Yolları Yaralanmaları. Turkish Journal Of Gastroenterology, 4(3),651-655. (Yayın No: 2940280).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Bozkurt Betül (2019). Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu/ Komplikasyonlar Ve Yönetimi. 15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5522463).
 2. Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Soyder Aykut,Sezgin Efe,Bozkurt Betül,Uzunköy Ali,Gürleyik Meryem Günay (2019). The İmportance Of Primary Surgery İn Patients With De Novo Stage Iv Bc Surviving At Least 5 Years: Protocol Mf07-01 Randomized Clinical Trial. 44th Esmo Congress, 30(Supplement_5),Doi: 10.1093/Annonc/Mdz242.005 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5297944).
 3. Bozkurt Betül (2019). Postoperatif Hematomda Takip Ve Reoperasyon Kararı. 9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:5522402).
 4. Şahiner İbrahim Tayfun,Bala Mesut,Küçükler Ferit Kerim,Ekici Musa,Baykam Mehmet Murat,Güney Güven,Bozkurt Betül (2018). Renal Metastaz İle Ortaya Çıkan Tiroid Papiller Karsinom Hurthle Hücreli Varyant. 8. Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4168786).
 5. Şahiner İbrahim Tayfun,Bala Mesut,Bozkurt Betül (2017). Paratiroid Cerrahisinde Preoperatif Görüntülemenin Önemi, Tek Merkez Deneyimi. 8. Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4168779).
 6. Bozkurt Betül (2017). Sağlıklı Ve Kanserli Kadında Yüksek Risk Yönetimi Sağlıklı Kadında Kime, Nasıl Bir Yaklaşım Rasyoneldir?. Uluslararası Katılımlı Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3438247).
 7. Soran Atilla,Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özarslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Sezgin Efe,Johnson Ronald,Berry C Lembersky (2016). A Randomized Controlled Trial Evaluating Resection Of Primary Breast Tumor İn Women Presenting With De Novo Stage Iv Breast Cancer Turkish Study Protocol Mf07 01. Asco (/)(Yayın No:3133480).
 8. Ateş Elif,Bozkurt Betül (2015). Validity Of Breast Cancer Risk Analysis Models Gail, Ncı And Nsabp To Evaluate The Risk Of Turkish Women. 20th Wonca Europe, October 22-25, 2015 Conference İstanbul (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415129).
 9. Bozkurt Betül (2015). Risk Reduction Strategies İn Thyroid Surgery. 5th Turkish – Bulgarian Breast & Endocrine Surgery Club Meeting 27-28 May 2015 Varna, Bulgaria (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3415125).
 10. Bozkurt Betül (2014). Frozen Section Examination For Thyroid Nodules: Yes. Xıv National Congress Of Surgery With İnternational Participation, Turkish-Bulgarian Endocrine & Breast Surgery Club, Sofia, 23-26.10.2014 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3415131).
 11. Soran Atilla,Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Dağoğlu T,Uzunköy Ali,Dülger Mustafa,Cengiz Ömer,Güllüoğlu Mahmut Bahadır,Ünal Bülent,Atalay Can,Yıldırım E,Erdem Ergün,Salimoğlu S,Sezer Yavuz Atakan,Koyuncu Ayhan,Gürleyik Meryem Günay,Alagöl Haluk,Ulufi Nalan,Berberoğlu Ali Uğur,Kennard E,Kelsey S,Barry C Lembersky (2013). Abstract S2-03: Early Follow Up Of A Randomized Trial Evaluating Resection Of The Primary Breast Tumor İn Women Presenting With De Novo Stage Iv Breast Cancer Turkish Study (Protocol Mf07-01). General Session Abstracts, Doi: 10.1158/0008-5472.Sabcs13-S2-03 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5519750).
 12. Soran Atilla,Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Neslihan Cabioğlu,Bozkurt Betül,Dağoğlu Temel,Dülger Mustafa,Köksal Neşet,Cengiz Ömer,Güllüoğlu Mahmut Bahadır,Ünal Bülent,Atalay Can,Yıldırım Emin,Erdem Ergun,Salimoğlu Semra,Sezer Yavuz Atakan,Koyuncu Ayhan,Gürleyik Günay,Alagöl Haluk,Ulufi Nalan,Berberoğlu Uğur,Kennard Elızabeth D,Kelsey Shırley,Lembersky Berry (2013). Early Follow Up Of A Randomized Trial Evaluating Resection Of The Primary Breast Tumor İn Women Presenting With De Novo Stage Iv Breast Cancer; Turkish Study (Protocol Mf07-01). San Antonio Breast Cancer Symposium - Cancer Therapy And Research Center At Ut Health Science Center – December 10-14, 2013 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415123).
 13. Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Özel Ebru,Altun Buket,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2005). Fournier Gangrene: A Rewiev Of 26 Cases Approaches To Diagnosis And Treatment. International Surgical Week, 21-25 August 2005, Durban, South Africa (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415095).
 14. Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2005). Quality Of Life İn Patients Undergoing İnguinal Repair Non Mesh Suture Repair Vs Lichtenstein Procedure. International Surgical Week (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3290861).
 15. Bozkurt Betül,Özel Ebru,Hünel Tolga,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2005). The Changing Approach Of Traumatic İnjury Of Duodenum Comparing Two Decades Results Effecting Factors On Morbidity And Mortality. International Surgical Week (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3291103).
 16. Gür Dedeoğlu Bala,Bozkurt Betül,Konu Karakayalı Özlen,Seçkin Selda,Yuluğ Işık (2005). Expression Profiling Of Wnt Pathway Genes İn Breast Cancer. The Third International Symposium On The Molecular Biology Of Breast Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3291230).
 17. Gür Dedeoğlu Bala,Bozkurt Betül,Konu Karakayalı Özlen,Seçkin Selda,Yuluğ Işık (2005). Real-Time Pcr-Based Expression Profiling Of Brca–1 İnduced Genes İn Primary Breast Tumors. The Third International Symposium On The Molecular Biology Of Breast Cancer, P4.19, S41 22–26 June, Molde, Norway (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:3415091).
 18. Bozkurt Betül,Özdemir Buket,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (2004). The Operative Approach İn Trauma İnjuries Of Duodenum. 14th World Congress Of The International Association Surgical Gastroenterology (Özet Bildiri/)(Yayın No:3182019).
 19. Yıldırım Osman,Solak Cem,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Aksaray Sabahat,Cengiz Ömer (2004). The Role Of Serum İnflammatory Markers İn Acute Appendicitis And Success At Preventing Negative Laparotomy. 14th World Congress Of The International Association Surgical Gastroenterology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3290706).
 20. Koçer Havva Belma,Solak Cem,Özel Ebru,Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (2004). Predicting Mortality And Morbidity Of Patients Operated For Perforated Peptic Ulcers. 14th World Congress Of The International Association Surgical Gastroenterology (Özet Bildiri/)(Yayın No:3181935).
 21. Erel Serap,Koçer Havva Belma,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Bozkurt Betül,Soran Atilla,Cengiz Ömer (2002). Our Approach To Pancreatic Pseudocysts. 12th World Congress Of International Association Of Surgeon&Gastroenterologist (Özet Bildiri/)(Yayın No:3181418).
 22. Koçer Havva Belma,Kıyak Gülten,Erdoğan Sibel,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Solak Cem,Soran Atilla (2002). Muc1 Muc2 And Muc5ac Expression İn Gastric Carcinomas Its Relationship With Prognosis. 12th World Congress Of International Association Of Surgeon & Gastroenterologist (Özet Bildiri/)(Yayın No:3181245).
 23. Erel Serap,Koçer Havva Belma,Yıldırım Osman,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Eroğlu Abdullah,Ünal Bülent,Cengiz Ömer (2002). Nonoperative Treatment Of Traumatic Pancreatic Pseudocyst Unusual Soccer Injury. Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, 5 Th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery (Özet Bildiri/)(Yayın No:3181646).
 24. Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Eroğlu Abdullah,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer (2001). Hemostatix Tm Or Cold Scalpel Is There Any Effect On Breast Surgery Related Axillary Drainage And Or Seroma Formation. 1st Congress Of The World Society For Breast Health (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3180885).
 25. Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2001). Kolorektal Kanserli Hastalarımızda Nüks Ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler. Joint Meeting Of M.S. C.P And T.A.C.S And 9th Turkish National Congress Of Colorectal Surgery (/)(Yayın No:3180535).
 26. Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2001). 60 Yaşın Üzerindeki Kolorektal Kanserli Hastalarda Klinikopatolojik Parametreler Ve Prognoz Farklılık Gösteriyor Mu. Joint Meeting Of M.S.C.P And T.A.C.S And 9th Turkish National Congress Of Colorectal Surgery (/)(Yayın No:3180672).
 27. Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Coşkun Faruk,Karabeyoğlu Şerif Melih (2001). Breast Cancer Surgery Related Lymphedema And Analysis Of Contributing Factors. 39th World Congress Of Surgery Centennial Congress Isw 2001 (/)(Yayın No:2965225).
 28. Erel Serap,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Bozkurt Betül,Soran Atilla,Cengiz Ömer (2011). Non Surgical Approach Our Experience İn Patients With Acute Pancreatitis Ap. 39th World Congress Of Surgery Centennial Congress Isw 2001 (/)(Yayın No:2967808).
 29. Ünal Bülent,Soran Atilla,Koçer Havva Belma,Ulaş Murat,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2000). The Relation Of Thyroid Volume With Thyroidectomy Complications. 4th Annual Meeting European Society Of Surgery (/)(Yayın No:2959108).
 30. Soran Atilla,Koçer Havva Belma,Erdoğan Sibel,Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2000). The İmportance Of Muc5ac Gene Expression İn Colorectal Carcinoma. Joint Meeting Of Israel Society Of Colon And Rectal Surgery And Mediterranean Society Of Coloproctology (/)(Yayın No:2959070).
 31. Soran Atilla,Ertan Tamer,Çimen B,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Çevik C (2000). Early Serum Mda And Tas Level İn Patients With Haemorrhagic Shock. Eurosurgery 2000 (/)(Yayın No:2965198).
 32. Bozkurt Betül,Gülten Kıyak,Soran Atilla,Koçer Havva Belma,Cengiz Ömer (2000). Factors İnfluencing Cosmetic Outcome After Breast Conservative Surgery And Patients Evaluation With Sf 36 Scale For Early Stage Breast Carcinoma. X. Anniversary Of Eurosurgery 2000 (/)(Yayın No:2959045).
 33. Bozkurt Betül,Ulaş Murat,Yıldırım Osman,Ertan Tamer,Cengiz Ömer (2000). Relationship Between Thyroid Disorders And Breast Cancer Preliminary Report Of A Prospective Study. Eurosurgery 2000 (/)(Yayın No:2959195).
 34. Soran Atilla,Ulaş Murat,Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer (1999). Type Ib Choledocheal Cysts İn Adults Case Reports Of Two Case. 3rd International Eurasia Gastroenterology Congress (Özet Bildiri/)(Yayın No:2959018).
 35. Soran Atilla,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Cete Mükerrem,Vogel Vıctor G (1999). Tumour Diameter İs Predictive İn Choosing Appropriate Treatment In Patients With Early Breast Cancer A Single Turkish Teaching Hospital Experience. 38th World Congress Of Surgery Of The Iss/Sıc International Surgical Week Isw99 (/)(Yayın No:2958953).
 36. Bozkurt Betül,Burakçın Ahmet Mete,Koç Mahmut,Cengiz Ömer,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Kaçar Ayfer (1998). The Effects Of L 2 Oxothiazolidine 4 Carboxylic Acid Treatment İn Endotoxaemic Liver İnjury. 3rd World Congress Of The International Hepato-Pancreato-Biliary Association (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2954484).
 37. Yetkiner Mehmet,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Bilgin Aydın,Cengiz Ömer,Coşkun Faruk (1997). Liver Cyst Hydatitosis. International Gastroenterology Congress (/)(Yayın No:2954458).
 38. Coşkun Faruk,Cengiz Ömer,Kavurmacı Mustafa,Bozkurt Betül,Koç Mahmut (1996). The Effects Of Operative Decompression Procedures On Bacteraemia İn Experimental Colonic Obstruction. Eurosurgery 96 (/)(Yayın No:2954352).
 39. Bozkurt Betül,Koç Mahmut,Cengiz Ömer,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Aksoy Fehmi (1996). The Effects Of Glutathione Depletion İn Endotoxemic Organ Injury. Eurosurgery 96 (/)(Yayın No:2954371).
 40. Koç Mahmut,Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Aksoy Fehmi (1996). Liver And Renal Function And Histopathological Response İn Endotoxemic Rats With Experimental Glutathione Depletion. Eurosurgery 96 (/)(Yayın No:2954386).
 41. Koç Mahmut,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Aksoy Fehmi (1996). Renal Response İn Rats With Experimental Glutathione Depletion And Endotoxemia. Xvth World Congress Of Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (/)(Yayın No:2954428).

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

 1. Thyroid And Parathyroid Diseases, Bölüm Adı:(Therapeutic Neck Dissection For Differentiated Thyroid Cancer, To Whom And To What Extent?) (2019)., Bozkurt Betül, Springer, Editör:Tamer Özülker, Mine Adaş, Semra Günay, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 486, Isbn:978-3-319-78476-2, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 4563370).
 2. Cerrahi Hemşireliği Ve Ameliyathane Hizmetleri Teknikerliği, Bölüm Adı:(Cerrahi Sütür Teknikleri) (2019)., Bozkurt Betül,Demirer Seher, Hipokrat Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Barlas N. Aytaçoğlu, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 189, Isbn:978-6057874-17-7, Türkçe(Ders Kitabı),(Yayın No: 5829938).
 3. Genel Cerrahi, Bölüm Adı:(Tiroidin Benign Hastalıkları) (2019)., Bozkurt Betül, Akademisyen Kitapevi, Editör:Prof. Dr. Tamer Akça, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Prof. Dr. Ali Uğur Emre, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 968, Isbn:978-605-258-545-0, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 5519770).
 4. Genel Cerrahi Yeterliliğine Hazırlık, Bölüm Adı:(Test 2) (2018)., Bozkurt Betül, Türk Cerrahi Derneği Yayınları, Editör:Mehmet Faik Özçelik, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, Isbn:978-605-85624-3-1, Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 4306384).
 5. Türk Cerrahi Derneği Yeyerlilik (Board) Okulu Ders Notları, Bölüm Adı:(Appendiks Hastalıkları) (2018)., Bozkurt Betül, Türk Cerrahi Derneği Yayınları, Editör:Mehmet Faik Özçalik, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 597, Isbn:978-60585624-5-5, Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 4306396).
 6. Schwartz S Principles Of Surgery Absite And Board Review, Bölüm Adı:(Meme) (2012)., Bozkurt Betül, Güneş Tıp Kitapevleri, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954318).
 7. Meme Benign Ve Malign Hastalıklarına Kapsamlı Yaklaşım Dördüncü Baskıdan Çeviri, Bölüm Adı:(Meme Kanseri Evresinin Değerlendirilmesi Ve Belirlenmesi) (2011)., Bozkurt Betül, Palme Yayıncılık, Editör:Özarslan Cihangir, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954274).
 8. Tüm Yönleriyle Meme Kanseri, Bölüm Adı:(Bölüm 12: Cerrahi Biyopsiler ) (2011)., Bozkurt Betül, Adana Nobel Kitabevi, Editör:Aydın Süha, Akça Tamer, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954185).
 9. Cerrahi Teknik Atlası Meme Cerrahisi Cerrahi Teknik Atlas Serisi, Bölüm Adı:(Bölüm 18. Alloderm Ve Doku Genişleticilerle Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu) (2011)., Bozkurt Betül, Seçkin Yayıncılık, Editör:Özarslan Cihangir, Basım Sayısı:1, Türkçe(Kitap Tercümesi),(Yayın No: 2954237).
 10. Current Surgical Therapy, Bölüm Adı:(Benign Meme Hastalıkları) (2009)., Bozkurt Betül, Rotatıp Yayıncılık, Editör:Özmen M.M, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954286).
 11. Current Surgıcal Theraphy, Bölüm Adı:(Timusun Primer Tümörleri) (2009)., Bozkurt Betül, Rotatıp Yayıncılık, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954301).
 12. Current Surgıcal Theraphy, Bölüm Adı:(Palyatif Cerrahi Bakım) (2009)., Bozkurt Betül, Rotatıp Yayıncılık, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954312).
 13. Current Surgıcal Theraphy, Bölüm Adı:(Meme Kanseri İçin Tarama) (2009)., Bozkurt Betül, Rotatıp Yayıncılık, Basım Sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap),(Yayın No: 2954297).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Ünal Bülent,Işık Burak,Bozkurt Betül,Dirican Abuzer,Karabeyoğlu Şerif Melih,Kahraman Latif,Cengiz Ömer (2009). Tiroid Hastalıklarında Sık Kullanılan Preoperatif Testlerin Patolojik İnceleme İle Korelasyonu. Endokrinolojide Diyalog, 25-28. (Kontrol No: 2954150).
 2. Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Özlü Bahattin,Ünal Demet,Cengiz Ömer (2008). Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonları Etkileyen Faktörler 1022 Olgunun Analizi. Endokrinolojide Diyalog, 5(2),38-43. (Kontrol No: 2954080).
 3. Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Demet,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Koçer Havva Belma,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2007). Quality Of Life İn Patients Undergoing İnguinal Hernia Repair Non Mesh Suture Repair Vs Lichtenstein Procedure . Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecbuası, 60(3),134-136. (Kontrol No: 2953962).
 4. Çınar Nuray, Seçkin Ümit,Keskin Esra Dilek, Bodur Hatice,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2005). Meme Karsinomu Tanısıyla Opere Edilen Hastalarda Erken Dönemde Başlanan Rehabilitasyon Programının Etkinliği. Journal Of Physical Medıcıne And Rehabılıtation Science(8),17-25. (Kontrol No: 2953927).
 5. Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2005). Hipertiroidi Nedeni İle Ameliyat Edilen Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ameliyat Tipi Yaşam Kalitesini Etkiliyor Mu . Ankara Cerrahi Dergisi(7),87-92. (Kontrol No: 2953822).
 6. Ünal Bülent,Eroğlu Abdullah,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Arkçı Murat,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2005). Meme Kanseri Hastalarında Preoperatif Serum Ca15 3 Ve Cea Konsantrasyonlarının Konvansiyonel Prognostik Kriterler Üzerine Etkisi. Ankara Cerrahi Dergisi(7),79-86. (Kontrol No: 2953851).
 7. Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Aydın Sezai,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer (2005). Yaşlı Hastalarda Gözlenen Tiroid Patolojileri Cerrahi Seçim Ve Komplijasyon Oranları. Diyaliz, Transplantasyon Ve Yanık(16),41-47. (Kontrol No: 2953460).
 8. Bozkurt Betül,Sülü Barlas,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2004). Erken Evre Meme Kanserli Hastaların Sf 36 İle Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ameliyat Tipi Yaşam Kalitesini Etkiliyor Mu . Klinik Bilimler & Doktor(10),286-291. (Kontrol No: 2953410).
 9. Karabeyoğlu Şerif Melih,Soran Atilla,Kıyak Gülten,Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2000). 65 Yaş Üstü Meme Kanserli Hastalara Tedavi Yaklaşımımız. Klinik Bilimler & Doktor, 6(1),61-64. (Kontrol No: 2942082).
 10. Bozkurt Betül,Koç Mahmut,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer,Bilgin Aydın,Demirpençe Ediz,Kılınç Kamer,Aksoy Fehmi (1998). Ratlarda Oluşturulan Endotoksemide Glutatyon Eksikliğinin Karaciğer Histopatoloji Ve Fonksiyonlarına Etkisi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 18, 388-397. (Kontrol No: 2942067).
 11. Bozkurt Betül,Bilgin Aydın,Cengiz Ömer (1995). Anorektal Malign Melanomlar Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Klinik Seriler, 5(2),108-111. (Kontrol No: 2942037).
 12. Dener Nüzhet Cenap,Kayaalp Cüneyt,Bozkurt Betül,Uğur Kazım (1994). Adult Divertiküler Tip Koledok Kistlerinin Tedavisi. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 5(2),180-184. (Kontrol No: 2942003).
 13. Bozkurt Betül,Dener Nüzhet Cenap,Kayhan Başak (1994). Appendiksin Enterobiue Vermicularis İnfestasyonu. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 5(2),285-288. (Kontrol No: 2942024).
 14. Dener Nüzhet Cenap,Bozkurt Betül,Kayaalp Cüneyt (1994). Anorektal Malign Melanomlar. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 5(2),325-330. (Kontrol No: 2942009).
 15. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Özel Hakan,Seçkin Selda,Aksoy Fehmi,Kayabalı İsmail (1993). Kolorektel Leiomyosarkomlar. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 4(1),182-186. (Kontrol No: 2941980).
 16. Şakrak Ömer,Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Seven Canbek,Arab Adnan (1993). Peptik Ülser Cerrahisi Sonrası Gastrik Remnant Karsinoma Riski. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 4(1),143-149. (Kontrol No: 2941842).
 17. Bozkurt Betül,Yılmaz Sezai,Öcal Ahmet Koray,Özel Hakan (1993). Dalak Abseleri. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 4(2),383-385. (Kontrol No: 2941990).
 18. Kayabalı İsmail,Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül (1993). Safra Sistemi Cerrahisinde Risk Faktörleri Cerrahi Tedavi Uygulanmış 2000 Hasta Üzerine Bazı Düşünceler . Türk Gastroenteroloji Dergisi, 4(1),169-174. (Kontrol No: 2941964).
 19. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Mungan Necmettin Aydın,Özel Hakan,Kayabalı İsmail (1992). Karın Travmalarında Cerrahi Yönden Ürolojik Sorunlar. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 3(4),739-742. (Kontrol No: 2941821).
 20. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Kuterdem Ercüment,Kayabalı İsmail (1992). Gastrointestinal Cerrahide Erken Dönemde Sekonder Girişimler. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 3(4),713-719. (Kontrol No: 2941828).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Bozkurt Betül (2019). İdiopatik Granülomatöz Mastitde Yeni Tedaviler. Ankara Meme Hastalıkları Derneği Lale Atahan Kursu/ İdiopatik Granülomatöz Mastit (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5522409)
 2. Bozkurt Betül (2019). Differansiye Tiroid Kanserlerine Yaklaşımwho 2017 Ve Ajcc 8. Edisyon Klavuz Bilgileri: Neler Değişti?. 18. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5519783)
 3. Özkan Murat Bulut,Sezikli İsmail,Bozkurt Betül (2019). Üç Santimetre Ve Üzeri Nodüllerde Ameliyat Gerekli Ve Güvenli Midir?. 18. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5519808)
 4. Bozkurt Betül (2019). Onkoplastik Meme Cerrahisinde Komplikasyonlar Ve Yönetimi. 2. Ankara Onkoplastik Ve Meme Cerrahisi Kursu (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5522360)
 5. Bozkurt Betül (2019). Estetik Meme Cerrahi Hastasında Gelişen Kanserde Meme Koruyucu Cerrahi Ve Slnb Yönetimi. Meme Kanseri Onkoplastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kursu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5522393)
 6. Bozkurt Betül (2019). Estetik Girişim Yapılmış Hastada Mkc Ve Slnb Yapılabilir Mi?. 2. Ulusal Meme Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:5522415)
 7. Bala Mesut,Güney Güven,Bozkurt Betül (2018). Memenin Nadir Görülen Tümörüliposarkom Onkoplastik Cerrahiyle Tedavi Edileblir Mi?. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi Ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi(1240) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4306410)
 8. Sezikli İsmail,Güney Güven,Bozkurt Betül (2018). Aksiller Müsinöz Adenokarsinom Metastazı” Okult Meme Kanseri Olabilir Mi?. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi Ve 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi(Eps-0821) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4306441)
 9. Bozkurt Betül (2017). Gebede Tiroid Nodülleri Ve Kılavuzlar. 8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3438258)
 10. Şahiner İbrahim Tayfun,Bala Mesut,Bozkurt Betül (2017). Paratiroid Cerrahisinde Preoperatif Görüntülemenin Önemi, Tek Merkez Deneyimi. 8.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3788864)
 11. Şahiner İbrahim Tayfun,Küçükler Ferit Kerim,Bala Mesut,Ekici Musa,Baykam Mehmet Murat,Güney Güven,Bozkurt Betül (2017). Renal Metastazile Ortaya Çıkan Tiroid Papiller Karsinom Hurtle Hücreli Varyant Tedavi Yaklaşımımız. 8.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3788840)
 12. Aydınuraz Kuzey,Erel Serap,Karaman Niyazi,Yıldız Ramazan,Bozkurt Betül,Yarbuğ Karakayalı Feza,Akın Murat,Doğanay Mutlu,Demirer Seher (2014). Türk Cerrahi Derneğinin Düzenlediği “Temel Cerrahi Eğitimi Kursu” Nun 7 Yıllık Değerlendirilmesi”. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ss-277, Antalya; 16-20 Nisan 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417780)
 13. Erel Serap,Karaman Niyazi,Yarbuğ Karakayalı Feza,Bozkurt Betül,Doğanay Mutlu,Demirer Seher (2012). Türk Cerrahi Derneğinin Düzenlediği Temel Cerrahi Eğitim Kursunun 5 Yıllı Değerlendirmesi” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb-34, S-22, İzmir; Mayıs 2012. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb-34, S-22, İzmir; Mayıs 2012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417774)
 14. Özmen Mahir,Kılıçturgay Sadık,Demirer Seher,Bozkurt Betül,Çam Ragıp,Sayek İskender,Tüzüner Altan,Baskan Mazhar Semih,Terzi Mustafa Cem (2010). Tcyyk Deneyimi: Yeterlilik Sınavlarının 10 Yılı. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, P340, 26 Mayıs–30 Mayıs 2010, Ankara (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417765)
 15. Turan Ümit,Barça Nurdan,Koçer Havva Belma,Elverici Eda,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2010). Mammografik Meme Dansitesi Meme Kanserinde Bir Risk Faktörü Müdür?”.. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, P818, 26 Mayıs–30 Mayıs 2010, Ankara (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417755)
 16. Koçer Havva Belma,Barça Nurdan,Turan Ümit,Dursun Neşe,Ertan Tamer,Bozkurt Betül,Kılıç Mehmet,Cengiz Ömer,Araz Levent (2009). Meme Kanseri Tarama Programındaki Kadınlarda Meme Kanseri İnsidansı Ve Gail Modelinin Türk Kadınlarındaki Güvenirliliği. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül–4 Ekim 2009 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417740)
 17. Bozkurt Betül,Soran Atilla,Özbaş Serdar,Aksaz Erol,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,Dağoğlu T,İğci Abdullah,Cengiz Ömer,Özaslan Cihangir,Çöl Cavit,Köksal Neşet,Cantürk Nuh Zafer,Yıldırım Emin,Atalay Can,Alagöl Haluk,Cabioğlu Neslihan,Ünal Bülent,Utkan Nihat Zafer,Balkan Müjdat,Berberoğlu Uğur,Kayahan M,Evrensel Türkkan,Atahan Kemal,Ulufi Nalan,Özmen Vahit (2009). Tanı Sırasında Sadece Kemik Metastazı Olan Meme Kanserli Hastalarda Primer Cerrahi Tedavinin Sağkalım Üzerine Etkisi Mf-07-01 Protokolü Ön Sonuçları (Faz Iıı Randomize Çalışma). X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül–4 Ekim 2009 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417732)
 18. Tunçbilek Işıl,Öztekin P,Ölçücüoğlu E,Erel Serap,Bozkurt Betül,Serdat H,Kalınbaçoğlu A,Koşar Uğur (2009). Kliniğimizde Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mrg) Uygulaması: 21 Aylık Takip Sonuçlarımız. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Çeşme, İzmir, 2009. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417751)
 19. Yıldırım Osman,Menekşe Ebru,Turan Ümit,Öter Volkan,Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Soran Atilla (2008). Yaşlı Hastalarda Laparoskopik Kolesistektomi Ne Kadar Güvenli?”
  Ulusal Cerrahi Kongresi, Mın-P-26, 28 Mayıs- 1haziran 2008, Antalya.. Ulusal Cerrahi Kongresi, Mın-P-26, 28 Mayıs- 1haziran 2008, Antalya (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417714)
 20. Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Dirican Abuzer,Ünal Demet,Koçer Havva Belma,Cengiz Ömer (2008). Tiroid Cerrahisinde Komplikasyonları Etkileyen Faktörler: 1022 Olgunun Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, End-P-6, 28 Mayıs- 1haziran 2008, Antalya (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417538)
 21. Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Dirican Abuzer,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Soran Atilla (2008). Preoperatif Ultrsonografik Volüm Analizi Ve Tiroidektomi Komplikasyonları Arasındaki İlişki. Ulusal Cerrahi Kongresi Pb8, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417523)
 22. Koçer Havva Belma,Özlü Bahattin,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (2008). Nonpalpabl Meme Lezyonlarının Sterotatik İşaretlenmesi Ve Cerrahi Eksizyonu”.. Ulusal Cerrahi Kongresi, Bar-13, 28 Mayıs- 1haziran 2008, Antalya (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417528)
 23. Ünal Bülent,Işık Burak,Bozkurt Betül,Ünal Demet,Dirican Abuzer,Karabeyoğlu Şerif Melih,Kahraman L,Aydın Cemalettin,Cengiz Ömer (2008). Tiroid Hastalıklarında Sık Kullanılan Preoperatif Testlerin Patolojik İnceleme İle Korelasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, Pb7, 28-31 Mayıs, Antalya, 2008 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417518)
 24. Çınarbaş İffet,Dalgıç Ayşe,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2006). Hastane Enfeksiyonlarını Önlemede Hemşire Yaklaşımı”.
  Ulusal Cerrahi Kongresi, S–322, Antalya, 24–28 Mayıs 2006. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–322, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417448)
 25. Dalgıç Ayşe,Çınarbaş İffet,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2006). Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden Hemşire Gözüyle Avrupa Birliğine Bakış. Ulusal Cerrahi Kongresi, Hp–29, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417492)
 26. Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Özel Ebru,Özlü Bahattin,Dolapçı Mete,Cengiz Ömer (2006). Hipokalsemi İcin Risk Faktorleri; 887 Tiroidektomi Olgusunun Analizi. Ulusal Cerrahi Kongresi, P- 451, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417436)
 27. Yıldırım Osman,Koçer Havva Belma,Turan Ümit,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Eroğlu Abdullah,Dolapçı Mete (2006). Total Tiroidektomilerde Ultrasonik Disektor Teknigi İle Konvansiyonel Tekniğin Karşılaştırılması 6. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb- 209, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417420)
 28. Ergül Gülüşan,Bozkurt Betül,Canbay Emel,Ağralı G,Cengiz Ömer (2006). Koryokarsinömatöz Özellik Gösteren Meme Kanseri: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–421, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417497)
 29. Dalgıç Ayşe,Çınarbaş İffet,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2006). Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sosyal Ve Demografik Özellikleri: Anket Çalışması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Hp–50, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417474)
 30. Çınarbaş İffet,Dalgıç Ayşe,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2006). Yeni Tck Ve Hukuki Konulara Hemşirelerin Yaklaşımı. Ulusal Cerrahi Kongresi, Hp–14, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417490)
 31. Bozkurt Betül,Gür Dedeoğlu Bala,Canbay Emel,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer,Yuluğ Işık (2006). Meme Kanseri Hücrelerinde Her–2 Antikoru Pertuzumab (2c4) İle Fokal Adezyon Kinaz İnhibisyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–194, Antalya, 24–28 Mayıs.2006 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417458)
 32. Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Dolapçı Güllü İştar,Bilgihan Ayşe,Karabeyoğlu Işıl,Cengiz Ömer (2006). Yanıkta İntestinal Bütünlüğün Korunmasında Etil Pirüvat Tedavisinin Yeri. Ulusal Cerrahi Kongresi, S–32, Antalya, 24–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417468)
 33. Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Eroğlu Abdullah,Aydın Sezai,Özlü Bahattin,Cengiz Ömer (2006). Hipertiroidi Nedeni İle Opere Edilen Hastalarda Erken Dönem Komplikasyonları Etkileyen Faktörler”.. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–485, Antalya, 26–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417428)
 34. Yıldırım Osman,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer,Dolapçı Mete,Turan Ümit (2006). Açık Ve Laparoskopik Kolesistektomilerde Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–336, Antalya, 26–28 Mayıs 2006 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417441)
 35. Bozkurt Betül,Hüner Tolga,Özel Ebru,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Cengiz Ömer (2005). Meme Kanserli Hastalarının Risk Saptama Sistemlerine Göre Değerlendirilmesi. Vııı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P110, 21–24 Eylül 2005, İstanbul (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417403)
 36. Bozkurt Betül,Çolakoğlu G,Gür Dedeoğlu Bala,Cengiz Ömer,Özçelik Hasan Tayfun,Yuluğ Işık (2005). Türk Toplumunda Meme Kanserine Yatkınlık Riski Ve P53 Kodon 72 P21 Kodon 31 Polimorfizmlerinin İlişkisi. Vııı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P218 Sy 325, İstanbul, 21–24 Eylül 2005 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417414)
 37. Koçer Havva Belma,Sürmeli Süleyman,Aksaray Sabahat,Bozkurt Betül,Altun Buket,Aksaray Ferdi,Güvener E,Cengiz Ömer (2005). Il–6 Ve Crp Düzeyleri İle Meme Kanseri Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi. Vııı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, S1–2, İstanbul, 21–24 Eylül 2005 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417400)
 38. Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Dolapçı Mete,Özel Ebru,Altun Buket,Aydın Sezai,Cengiz Ömer (2005). Fournier Gangreni Olan Yaşlı Hastalarda Mortalite Ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler. Iv. Ulusal Geriatri Kongresi, Sb5, Antalya, 31 Ağustos- 4 Eylül 2005 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3417396)
 39. Ünal Bülent,Solak Cem,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Yılmaz Osman Cem,Cengiz Ömer (2005). Primer Rektal Lenfoma: Nadir Görülen Bir Olguda Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları. Alt Gastrointestinal Cerrahi Komplikasyonlar Ve Sorunlar Kongresi, P16, İzmir, 14–17 Nisan 2005 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3417391)
 40. Yılmazer M,Yıldırım Osman,Balkanlı A,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer,Aslan Nalan,Tümöz Mübeccel (2004). Meme Ca Tanısı Almış Hastalardaki Psikiyatrik Semptomların Değerlendirmesi”.. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb–108, Antalya,26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415346)
 41. Solak Cem,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Aydoğmuş S,Cengiz Ömer (2004). Akut Apandisit Tanısında Bazı Serum İnflamatuar Belirteçlerinin Rolu Ve Bazı Negatif Laparatomileri Önlemedeki Başarıları. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415358)
 42. Ünal Bülent,Aydın Sezai,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer (2004). Tiroid Hastalıklarında Preoperatif Tanı Ve Yöntemlerinin Spesimen Patolojisi İle Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb263, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3415334)
 43. Karabeyoğlu Şerif Melih,Yıldırım Osman,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Aydın Sezai,Cengiz Ömer (2004). Hipertiroidinin Cerrahi Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri”.. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb274, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415340)
 44. Bozkurt Betül,Altun Buket,Koçer Havva Belma,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (2004). Penetran Duodenum Yaralanmalarında Morbidite Ve Mortalite. Ulusal Cerrahi Kongresi, P–50, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415366)
 45. Koçer Havva Belma,Solak Cem,Özel Ebru,Ünal Bülent,Yıldırım Osman,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2004). Peptik Ülser Perforasyonlu Hastalarda Mortalite Ve Morbiditeye Etkili Faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415362)
 46. Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Aydın Sezai,Soran Atilla,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2004). Tiroid Hacminin Tiroid Cerrahi Sonrası Komplikasyonlara Etkisi”.. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb264, Antalya, 26–30 Mayıs 2004 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415351)
 47. Bozkurt Betül,Yalçın Çapan Özlem,Sayan E,Cengiz Ömer,Ergül Gülüşan,Seçkin Selda,Öztürk Mehmet,Yuluğ Işık (2003). Primer Meme Karsinomlarında P53 Tümör Supresör Homologu P73’ Ün Ekspresyon Analizi. Vıı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Sb23, Antalya, 16-19 Ekim 2003 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415306)
 48. Bozkurt Betül,Sülü Barlas,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Eroğlu Abdullah (2003). Erken Evre Kanserli Hastaların Sf-36 İle Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Ameliyat Tipi Yaşam Kalitesini Etkiliyor Mu?. Vıı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Sb17, Antalya, 16-19 Ekim 2003 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415309)
 49. Bozkurt Betül,Aydın Sezai,Bayoğlu Yeşim,Uluoğlu Ömer,Yuluğ Işık,Cengiz Ömer (2003). Meme Kanseri İçin Koruyucu Cerrahi Ve Radyoterapi Sonrası Gelişen Anjiosarkoma: Beklenmedik Bir Klinik Durum “.. Vıı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P47, Antalya, 16-19 Ekim 2003 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415314)
 50. Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Cengiz Ömer (2003). Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası İzlemde Kozmezis Değişiklikleri Ve Kozmezisi Etkileyen Faktörler. Vıı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, P88, Antalya, 16–19 Ekim 2003 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415317)
 51. Özel Ebru,Ünal Bülent,Koçer Havva Belma,Altun Buket,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (2003). Fournier Gangreni Olgularının Değerlendirilmesi”.. X. Ulusal Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, 7–11 Eylül 2003 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415321)
 52. Yıldırım Osman,Şimşek Dilek,Mert Ertan,Erel Serap,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih (2002). İlginç Bir Diafragma Rüptürü Olgusu. 4. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 1 Ekim 2002 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415298)
 53. Yıldırım Osman,Yılmaz İbrahim,Koçer Havva Belma,Bozkurt Betül,Erel Serap,Ünal Bülent (2002). Pilonidal Sinüs Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Kapalı Tekniklerin Sonuçlarının Karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb180, Antalya, 15–19 Haziran 2002 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415282)
 54. Bozkurt Betül,Aydın Sezai,Koçer Havva Belma,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer (2002). Meme Kanserli Hastalarımızda Lokal Nüks Ve Uzak Metastaza Etkili Faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb003, Antalya, 15–19 Haziran 2002 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415287)
 55. Koçer Havva Belma,Karabeyoğlu Şerif Melih,Aydın Sezai,Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Cengiz Ömer (2002). Tiroid Ameliyatlarında Erken Komplikasyonlarımızın Retrospektif Değerlendirmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sb211, Antalya, 15–19 Haziran 2002 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415278)
 56. Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Karaçay İbrahim,Yıldırım Osman,Bozkurt Betül,Soran Atilla,Cengiz Ömer (2002). İnguinal Herni Onarımında Farklı Operasyon Teknikleri Yaşam Kalitesinde Farklılık Yaratıyor Mu?. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2002 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415301)
 57. Ulaş Murat,Üstündağ Yücel,Koçer Havva Belma,Erdoğan Sibel,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Yıldırım Osman,Soran Atilla,Cengiz Ömer (2001). Helikobakter Pilori Enfeksiyonunda Musin Gen Ekspresiyonun Önemi; Muc1, Muc2 Ve Muc5ac Ekspresiyonlarının İncelenmesi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal Of Gastroenterology 12, Suppl. 1, Sb5, Kuşadası, Kasım 2001 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415273)
 58. Törüner G,Bozkurt Betül,Atalay Arzu,Kocabaş N A,Özçelik Hasan Tayfun,Yuluğ Işık (2001). Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizmleri (Gstm1, Gstp1, Gstt1) İle Meme Kanseri Riski Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Vı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 22- 26 Eylül 2001 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415275)
 59. Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Eroğlu Abdullah,Yıldırım Osman,Karabeyoğlu Şerif Melih,Cengiz Ömer (2001). Kullanılan Dren Tipi Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Aksiler Drenaj Miktarı Üzerine Etkili Midir?”.. Vı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Hastalıkları Dergisi (Özel Sayısı) 8, P–58, İstanbul, 22–26 Eylül 2001 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415268)
 60. Karabeyoğlu Şerif Melih,Koçer Havva Belma,Soran Atilla,Ertan Tamer,Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer (1999). Kolorektal Kanser Evre Belirlemesinde Preoperatif Serum Albumin, Hemoglobin Ve Kollesterol Düzeyinin Önemi“. Vııı. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Tp25, Antalya, 13-16 Eylül 1999 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415262)
 61. Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer,Koçer Havva Belma (1999). Meme Kanserlerinde Postoperatif Drenaja Etki Eden Faktörler. V. Meme Hastalıkları Kongresi, Cerrahi Onkoloji Dergisi 1, P1–13, İstanbul, 7–10 Nisan 1999 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415265)
 62. Eroğlu Abdullah,Bilgin Aydın,Bozkurt Betül,Kılıç Mehmet,Çetinkaya Mesut (1998). Radikal Sistektomi Sonrası İleal Ve Kolonik Rekonstrüksiyon Komplikasyonları“. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 98, İzmir, 6 – 10 Mayıs 1998 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415255)
 63. Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer,Yetkiner Mehmet,Kılıçlar Mehmet (1998). Omentoplasti İle Tedavi Edilen Karaciğer Kist Hidatiğinde Rezidüel Kavitede Obliterasyon Problemleri“.. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 98, İzmir, 6 – 10 Mayıs 1998 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415258)
 64. Cengiz Ömer,Coşkun Faruk,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Bulut Temel,Ünal Bülent (1998). Mast Hücrelerinin Abdominal Adezyon Oluşumundaki Rolü Ve Disodyum Kromoglikatın (Dskg) Adezyon Oluşumuna Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 98, Sb175, İzmir, 6 – 10 Mayıs 1998 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415250)
 65. Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Koç Mahmut,Cengiz Ömer (1997). Künt Abdominal Travma. 2. Tavma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, 30 Eylül – 4 Ekim 1997 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415245)
 66. Bozkurt Betül,Kutlay Meriç,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer (1997). Duodenal Yaralanmalar“. 2. Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, 30 Eylül – 4 Ekim 1997 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415248)
 67. Koç Mahmut,Bozkurt Betül,Coşkun Faruk,Aksoy Fehmi,Kılınç Kamer,Cengiz Ömer (1996). Ratlarda Oluşturulan Endotoksemide Karaciğer Histopatoloji Ve Fonksiyonlarına Glutatyon Eksikliğinin Etkisi“.. Ulusal Cerrahi Kongresi 96, Antalya, 15 – 19 Mayıs 1996 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415237)
 68. Bozkurt Betül,Koç Mahmut,Aksoy Fehmi,Kılınç Kamer,Demirpençe Ediz,Cengiz Ömer (1996). Deneysel Olarak Endotoksemi Oluşturulan Ratlarda Glutatyon Eksikliğinin Multiorgan Histopatoloji Ve Fonksiyonlarına Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 96, Antalya, 15 – 19 Mayıs 1996 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415235)
 69. Demirpençe Ediz,Bozkurt Betül,Koç Mahmut,Cengiz Ömer,Kılınç Kamer (1996). Deneysel Glutatyon Eksikliği Ve Endotoksemi Oluşturulan Ratlarda Böbrek Myeloperoksidaz Aktivitesi“.
  Türk Biyokimya Derneği Xııı. Ulusal Biyokimya Kongresi. Uluslararası Katılımlı),Antalya, 26 - 30 Mart 1996 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415239)
 70. Demirpençe Ediz,Bozkurt Betül,Koç Mahmut,Cengiz Ömer,Kılınç Kamer (1996). Glutatyon Eksikliğinin Endotoksemik Organ Hasarına Etkisi“. Türk Biyokimya Derneği Xııı. Ulusal Biyokimya Kongresi. Uluslararası Katılımlı) Antalya, 26 - 30 Mart 1996 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415241)
 71. Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Yıldırım Osman,Bilgin Aydın,Koç Mahmut,Cengiz Ömer (1995). Appendikste Karsinoid Tümör Olgularımız Ve Tedavi Yaklaşımımız“.. Türk Onkoloji Dergisi 10 ( 2 ): 88, Xı. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 1995 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415218)
 72. Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Burakçın Mete,Koç Mahmut,Bilgin Aydın (1995). Künt Abdominal Travmaya Bağlı Diafragma Rüptürleri. 1.Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, 19 - 23 Eylül 1995 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415212)
 73. Bozkurt Betül,Eroğlu Abdullah,Burakçın Mete,Coşkun Faruk,Cengiz Ömer (1995). Rekürren Peptik Ülser Perforasyonları. 1.Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, 19 - 23 Eylül 1995 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415207)
 74. Bilgin Aydın,Eroğlu Abdullah,Kocamış Oğuz,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (1995). Akut Pankreatit Ve Tedavisi. 1.Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Istanbul, 19 - 23 Eylül 1995 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3415215)
 75. Bozkurt Betül,Cengiz Ömer,Coşkun Faruk,Koç Mahmut,Bilgin Aydın (1994). Appendiks Hastalıkları. Xı.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 6 - 9 Kasım 1994 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415186)
 76. Bozkurt Betül,Doğan Handan,Bilgin Aydın,Cengiz Ömer (1994). Appendiks Mukoselleri. Xı.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 6 - 9 Kasım 1994 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415200)
 77. Bozkurt Betül,Bilgin Aydın,Eroğlu Abdullah,Yıldırım Osman,Cengiz Ömer (1994). Appendiks Karsinoid Tümörleri“.. Xı.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 6 - 9 Kasım 1994 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415192)
 78. Bozkurt Betül,Dener Nüzhet Cenap,Kayhan Başak (1994). Appendiksin Enterobius Vermicularis Infestasyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi’ 94, Istanbul, 9 - 13 Haziran 1994 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415202)
 79. Dener Nüzhet Cenap,Kayaalp Cüneyt,Bozkurt Betül,Yılmaz Sezai (1993). Karaciğer Kist Hidatiklerinin İntrabiliyer Rüptürlerinde Tanı Ve Tedavi. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 – 7 Ekim 1993 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415174)
 80. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Dener Nüzhet Cenap,Kayabalı İsmail (1993). Kolonun Crohn Hastalığı“.. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415152)
 81. Bozkurt Betül,Yılmaz Sezai,Hakan Özel,Fehmi Aksoy,İsmail Kayabalı (1993). X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415136)
 82. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Kayaalp Cüneyt,Hakan Özel,Kırımloğlu Vedat (1993). Unutulmuş Safra Yolları Taşları. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 3 - 7 Ekim 1993, Bursa, Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415145)
 83. Bozkurt Betül,Yılmaz Sezai,Özel Hakan,Berkem Hüseyin,Kayabalı İsmail (1993). Safra Kesesi Ve Safra Yollarının Non-Yatrojen Yaralanmaları“.. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415138)
 84. Dener Nüzhet Cenap,Kayaalp Cüneyt,Bozkurt Betül,Yılmaz Sezai (1993). Obstüriktif Kolon Kanserlerinin Tedavisi. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415141)
 85. Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül,Dener Nüzhet Cenap,Atalay Fuat,Kayabalı İsmail (1993). Hepatik Fascioliasis And Biliyer Cerrahi“.. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Bursa, 3 - 7 Ekim 1993 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3415148)

Diğer Yayınlar

 1. Özmen Vahit, Özbaş Serdar, Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit, Çöl Cavit, Cabioğlu Neslihan, Bozkurt Betül,Uzunköy Ali,Gürleyik Meryem Günay,Soran Atilla (2019). Overall Survival (Os) İn Kate2, A Phase Iı Study Of Programmed Death Ligand 1 (Pd-L1) İnhibitor Atezolizumab (Atezo)Trastuzumab Emtansine (T-Dm1) Vs Placebo (Pbo)T-Dm1 İn Previously Treated Her2 Advanced Breast Cancer (Bc). Annals Of Oncology, 30, 104, Doi: 10.1093/Annonc/Mdz242 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Özet) (Yayın No: 5957693)
 2. Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu U,Çöl C,Cabioğlu N,Bozkurt Betül,Sezgin A,Dağoğlu T,Uzunköy Ali,Erdem Ergün,Sa Salimoğlu,Sezer A,Koyuncu A,Gürleyik Ge,Alagöl H,Ulufi Ne,Berberoğlu U,Soran Atilla (2017). The İmportance Of Loco-Regional Tumor Burden And Surgery On Survival İn Patients With De Novo Stage Iv Breast Cancer Post-Hoc Analyses Of Protocol Mf07-01. Cancer Research, 77(4),16, Doi: 10.1158/1538-7445.Sabcs16-P6-16-01 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Özet) (Yayın No: 3749681)
 3. Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özarslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Sezgin A,Dağoğlu T,Uzunköy Ali,Erdem Ergin,Salimoğlu Sezer,Koyuncu Ayhan,Gürleyik Günay,Alagöl Haluk,Ulufi Ne,Soran Atilla (2017). The İmportance Of Loco-Regional Tumor Burden And Surgery On Survival İn Patients With De Novo Stage Iv Breast Cancer Post-Hoc Analyses Of Protocol Mf07-01. Cancer Research, 77(4),16, Doi: 10.1158/1538-7445.Sabcs16-P6-16-01 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Özet) (Yayın No: 3939902)
 4. Soran Atilla,Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan, Bozkurt Betül, Johnson Ronald, Lembersky Barry C (2016). A Randomized Controlled Trial Evaluating Resection Of The Primary Breast Tumor İn Women Presenting With De Novo Stage Iv Breast Cancer: Turkish Study (Protocol Mf07-01).. Journal Of Clinical Oncology, 34(15_Suppl),1005-1005., Doi: 10.1200/Jco.2016.34.15_Suppl.1005 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Özet) (Yayın No: 5519622)
 5. Terzioğlu Serdar Gökay,Kılıç Murat Özgür,Bozkurt Betül (2016). Puerperal Mastitis Presenting With Extensive Skin Necrosis Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 24(3),283-285., Doi: 10.5336/Caserep.2015-48495 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 3155112)
 6. Canbay Emel,Bozkurt Betül,Ergül Gülüşan,Ağralı G,Cengiz Ömer (2010). Breast Carcinoma With Choriocarcinomatous Features. The Breast Journal, 16(2),202-203., Doi: 10.1111/J.1524-4741.2009.00882.X (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2858353)
 7. Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Erel Serap,Cengiz Ömer (2008). Primary Rectal Lymphoma An Unusual Treatment For A Rare Case. Postgraduate Medical Journal, 84(992),333-335., Doi: 10.1136/Pgmj.2007.064006 (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2858315)
 8. Karabeyoğlu Şerif Melih,Albayrak Levent,Yıldırım Osman,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2007). Concurrent Ruptured Ovarian Follicle And Appendicitis. Chırurgısche Gastroenterologıe(23),85-87. (Uluslararası) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2852875)
 9. Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Özel Ebru,Cengiz Ömer (2007). Primer Rektal Lenfoma Ender Bir Olguda Sıradışı Bir Tedavi. Ulusal Cerrahi Dergisi (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2954030)
 10. Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Karabeyoğlu Şerif Melih,Özel Ebru,Yılmaz Osman Cem,Albayrak Levent,Cengiz Ömer (2005). Acil Tiroidektomi Gerektiren Obstruktif Hipertiroidili Dev Amiloid Guatr Olgu Sunumu. Klinik Bilimler& Doktor(11),151-154. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Vaka Takdimi) (Yayın No: 2953582)
 11. Bozkurt Betül (2005). Granülomatöz Mastitis. Ankara Cerrahi Dergisi(7),108-112. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 2953864)
 12. Bozkurt Betül,Ünal Bülent,Cengiz Ömer (2003). Meme Kanseri Ve Tiroid Patolojileri Arasında İlişki Var Mı. Ankara Cerrahi Dergisi(18),62-69. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 2953364)
 13. Bozkurt Betül (1997). Künt Abdominal Travma. Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisi, 2, 149-156. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 2942045)
 14. Kayabalı İsmail,Yılmaz Sezai,Bozkurt Betül (1993). Ortaçağ Batı Tıbbında İskolastik Akımlar Ve Hypocrates İn Gerçek Kişiliği Üzerine Düşünceler. Türk Gastroenteroloji Dergisi, 4(2),254-256. (Ulusal) (Hakemli) (Makale Derleme Makale) (Yayın No: 2941834)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma Notu

 1. Özet, Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özarslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Sezgin A,Dağoğlu T,Uzunköy Ali,Erdem Ergin,Salimoğlu Sezer,Koyuncu Ayhan,Gürleyik Günay,Alagöl Haluk,Ulufi Ne,Soran Atilla (2017). The İmportance Of Loco-Regional Tumor Burden And Surgery On Survival İn Patients With De Novo Stage Iv Breast Cancer Post-Hoc Analyses Of Protocol Mf07-01. Cancer Research, 77(4),16, Doi: 10.1158/1538-7445.Sabcs16-P6-16-01 (Yayın No: 3939902).
 2. Özet, Soran Atilla,Özmen Vahit,Özbaş Serdar,Karanlık Hasan,Müslümanoğlu Mahmut Ebudeccane,İğci Abdullah,Cantürk Nuh Zafer,Utkan Nihat Zafer,Özaslan Cihangir,Evrensel Türkkan,Uras Cihan,Aksaz Erol,Soyder Aykut,Uğurlu Mustafa Ümit,Çöl Cavit,Cabioğlu Neslihan,Bozkurt Betül,Johnson Ronald,Lembersky Barry C (2016). A Randomized Controlled Trial Evaluating Resection Of The Primary Breast Tumor İn Women Presenting With De Novo Stage Iv Breast Cancer: Turkish Study (Protocol Mf07-01).. Journal Of Clinical Oncology, 34(15_Suppl),1005-1005., Doi: 10.1200/Jco.2016.34.15_Suppl.1005 (Yayın No: 5519622).
 3. Vaka Takdimi, Terzioğlu Serdar Gökay,Kılıç Murat Özgür,Bozkurt Betül (2016). Puerperal Mastitis Presenting With Extensive Skin Necrosis Case Report. Turkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, 24(3),283-285., Doi: 10.5336/Caserep.2015-48495 (Yayın No: 3155112)
 4. Vaka Takdimi, Canbay Emel,Bozkurt Betül,Ergül Gülüşan,Ağralı G,Cengiz Ömer (2010). Breast Carcinoma With Choriocarcinomatous Features. The Breast Journal, 16(2),202-203., Doi: 10.1111/J.1524-4741.2009.00882.X (Yayın No: 2858353)
 5. Vaka Takdimi, Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Erel Serap,Cengiz Ömer (2008). Primary Rectal Lymphoma An Unusual Treatment For A Rare Case. Postgraduate Medical Journal, 84(992),333-335., Doi: 10.1136/Pgmj.2007.064006 (Yayın No: 2858315)
 6. Vaka Takdimi, Karabeyoğlu Şerif Melih,Albayrak Levent,Yıldırım Osman,Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Cengiz Ömer (2007). Concurrent Ruptured Ovarian Follicle And Appendicitis. Chırurgısche Gastroenterologıe(23),85-87. (Yayın No: 2852875)
 7. Vaka Takdimi, Ünal Bülent,Karabeyoğlu Şerif Melih,Bozkurt Betül,Özel Ebru,Cengiz Ömer (2007). Primer Rektal Lenfoma Ender Bir Olguda Sıradışı Bir Tedavi. Ulusal Cerrahi Dergisi (Yayın No: 2954030)
 8. Vaka Takdimi, Ünal Bülent,Bozkurt Betül,Koçer Havva Belma,Karabeyoğlu Şerif Melih,Özel Ebru,Yılmaz Osman Cem,Albayrak Levent,Cengiz Ömer (2005). Acil Tiroidektomi Gerektiren Obstruktif Hipertiroidili Dev Amiloid Guatr Olgu Sunumu. Klinik Bilimler& Doktor(11),151-154. (Yayın No: 2953582)

Üniversite Dışı Deneyim

 • 2013-2016 Eğitim Görevlisi: Sağlık Bakanlığı/ Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Görevlisi, (Kamu),
 • 2004-2004 Fellow: European Oncology Institute, Meme Kanseri onkoplasti ve rekonstrüksiyon eğitimi, (Yurtdışı Üniversite),
 • 1998-1998 Observer Fellow: University Pittsburgh Medical Center (UPMC) Maggie Women Hospital, Meme Kanseri ve Lenf Ödem konusunda observer fellowluk, (Yurtdışı Üniversite),
 • 1996-2013 Genel Cerrahi Başasistanlık: Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Eğitim Kadrosu, (Kamu),
 • 1991-1995 Asistan: Sağlık Bakanlığı/Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, (Kamu),
 • 1991-1991 Pratisyen Hekim: Sağlık Bakanlığı / Kars Açsap, Mecburi Hizmet, (Kamu).
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010