MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10İletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı

Tiroid nodülü kaç cm olursa tehlikelidir?

Tiroid nodülü kaç cm olursa tehlikelidir?

Tiroid nodülü nedir?

Tiroidin normal yapısında bulunan folliküler hücreler, anormal büyüme potansiyeli kazandıklarında, bu hücrelerin küçük bir grubunun çoğalması nedeniyle tiroid nodülü veya nodülleri oluşur.

Tiroid nodülü tiroidin herhangi bir yerinde olabilir. Tiroid nodülleri tek veya çok sayıda olabilirler.

Tiroid de Nodül:

 • Tiroid folliküllerinin kalıtsal fonksiyonel heterojenitesi nedeniyle,
 • Tiroid büyümesine yol açan birtakım guatrojenler yüzünden,
 • İyot eksikliği, yokluğu veya fazlalığı nedeniyle,
 • Büyüme faktörlerinin etkisiyle,
 • Genetik anomaliler sonucu oluşabilir.

Boğazda nodül belirtileri nelerdir?

Tiroid bezi boynumuzda soluk borumuzun yani, trakeanın önünde yerleşmiştir. Üzerinde çok belirgin bir yapı bulunmadığı için, zayıf ve boynu uygun hastalarda boğazda / boyunda nodül, uygun bir boyuta ulaştığında, yutkunmakla hareketli yuvarlak oluşumlar olarak görülebilirler. Kişi şişmansa, boynu kısaysa, nodüller gözle görülecek bir bulgu vermeyebilirler.

Tiroid nodülleri fonksiyonlarına göre de sınıflanırlar:

Çok çalışıyor fazla hormon üretiyorsa zehirli guatr belirtileri verirler. Çok çalışan tiroid nodülünde (tek nodül veya çoklu nodül olabilir) belirtiler hormonların ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak;

 • Aşırı sinirlilik,
 • Sıcağa tahammülsüzlük
 • Terleme,
 • Çarpıntı
 • Yorgunluk
 • Halsizlik,
 • Ellerde titreme,
 • Uykusuzluk,
 • Saç dökülmesi,
 • Saç kuruluğu,
 • İştaha rağmen kilo kaybı,
 • İshal,
 • Adet düzensizlikleri şeklinde zehirli guatr (toksik guatr, toksik adenom, basedow graves benzeri) belirtileridir.

Tiroiddeki nodüllerin bir kısmı tiroid hormon üretimini etkilemeyebilir (ötiroidi). Bu durumda farkedilebilir büyüklükte de değilse, tiroid nodülü hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak hücre yapısı nedeniyle tiroid nodülü zararlı olabilir (tiroid kanseri, adenomlar vb). Bu tiroid nodülleri büyük oranda iyi huylu olmalarına rağmen kanser olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmeli ve kanser olasılığı dışlanmalıdır.

Nodüller ne zaman tehlikelidirler?

Tiroid nodülleri çok çalışıyorlarsa zehirli guatr oluşturdukları için tehlike yaratabilirler.

Ya da tiroid nodülü kanser özellikleri taşıyorsa tehlikelidirler. Kanser riskini artıran etkenler öyküde mutlaka sorgulanmalıdır.

 • Nodülün ilk saptanma zamanı,
 • Nodülün büyüme hızı,
 • Nodülde boyut artışı,
 • Radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı,
 • Çocukken baş boyun bölgesine radyasyon öyküsü olup olmadığı,
 • Son zamanlarda gelişen ses kısıklığı olup olmadığı,
 • Son zamanlarda yutma güçlüğü olup olmadığı,
 • Boyunda ağrı,
 • Nefes darlığı olup olmadığı,
 • Boğulma hissi,
 • Bası belirtileri olup olmadığı,
 • Ailede tiroid ve diğer kanserlerin öyküsünün bulunup bulunmadığı,
 • Genetik geçişli tiroidle ilişkili kanser sendromları olup olmadığı araştırılmalıdır.

Nodül kaç cm olursa tehlikelidir?

Tiroid nodülünün tehlikesini boyutu değil, yapısal (ultrasonografi ile saptanan nodül iç yapı özellikleri) ve sitopatolojik (patolojik değerlendirmedeki hücre özellikleri) özellikleri belirler.

Yani 2 cm olan bir nodül USG ve hücresel patolojik özellikleri ile tehlikeli değilken; 0,5 cm olan bir nodül kanser özelliğinde olabilir. Ancak klavuzlara göre 3-4 cm üzerindeki tüm nodüller USG ve hücresel patolojik özelliklerine bağlı olmaksızın ameliyat edilmelidirler. Hücresel olarak iyi huylu raporlansalar bile üçte biri kanser olabilir.

Hangi tiroid nodülü tehlikelidir?

Kanser özellikleri taşıyan ve normalden fazla çalışarak hormon üreten tiroid nodülleri tehlikelidir. Tiroid bezi ve tiroid nodülleri ultrasonografik (USG) olarak değerlendirilmelidirler.

Tiroid USG’ de kanser düşündüren, şüpheli özelliklere sahip nodüllere mutlaka ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak, histopatolojik olarak hücresel özellikleri incelenmelidir. Sitopatolojik incelemede, hücresel özelliklerin sınıflamasına göre uygun şekilde tedavi edilmelidirler.

Tiroid nodülü kaç mm ameliyat gerektirir?

Tiroid nodülü genel olarak boyutuna göre ameliyat edilmez. Ultrasonografide kanser özellikleri taşıyan tiroid nodülleri, ince iğne biyopsisi ile değerlendirilerek ultrasonografik özellikleri, histopatolojik özellikleri ve hastanın öyküsü genel cerrahi uzmanı, tercihen endokrin cerrahi (tiroid cerrahisi) konusunda deneyimli bir uzman tarafından değerlendirilerek tiroid nodülü için ameliyat kararı verilir.

 • Ö
  ÖZG***19.09.2023

  Tiroid bezi boyutları normaldir. Her iki lob parankimi homojendir. Tiroid bezi sol lobda büyüğü posterior düzeyde 11x13 mm ebatlı sınırları düzgün kistik dejenere alanlar barındıran izo-hipoekoik solid nodül izlendi. (TR 2) Babamın raporu böyle çıktı ultrason raporu bu ve iğneyle örnek alacağız dediler riskli bir durum var mı acaba

  PROF. DR. BETÜL BOZKURT

  Geçmiş olsun. Tiroidde 1 cm yi geçen tüm nodüller ince iğne biyopsisi ile kontrol edilmelidir. Riskinize ait verim yok yorumlayamam.

Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Editör
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010