MENÜProf. Dr. Betül Bozkurt+90543 115 10 10İletişim
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı

Tiroid Kanserleri Ölümcül müdür?

Tiroid Kanserleri Ölümcül müdür?

Tiroid kanseri, akciğer ve meme kanserinden sonra en sık 3. kanserdir. Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık ikinci kanserdir. En sık görülen endokrin tümörlerdir. Kadınlarda erkeklerden 4 kat fazladır.

Tiroid Kanserinin Belirtileri

Tiroidte anormal büyüme potansiyeline sahip folliküler hücrelerin bir grubunun çoğalmasıyla tiroid nodülü oluşur. Nodüller tiroidte tek veya çok sayıda olabilirler. Nodüllerin tiroidde görülme sıklığı yaşla artar. Büyük çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen, genellikle hormon üretmeyen tiroid nodülleri tiroid kanseri olabilirler.

Tüm tiroid nodüllerinin hikaye, görüntüleme ve gerekiyorsa iğne biyopsi özellikleri değerlendirilerek kanser olup olmadığı mutlaka doğrulanmalıdır. Bakınız tiroid kanserleri.

Tiroid Tümörleri

  • Patoloji,
  • Klinik davranış
  • Genetiğine sınıflandırılırlar.

Tiroid Kanser Tipleri

Tiroid kanser tipleri, davranış özellikleri ve patolojileri ile ilgili sınıflamalar WHO (Dünya sağlık örgütü) tarafından sürekli güncellenmektedir. En sık görülen tiroid kanseri “tiroidpapiller kanser” dir. Tüm tiroid kanserlerinin %80’ ini oluştururlar; genel olarak en iyi sağkalım ve seyire sahip kanserler arasındadır. Follikülertiroid kanseri ikinci sıklıkta görülür.

Medüllertiroid kanseri hem ailesel(%25)  hem de sporadik(%75) olabilir. Anaplastik kanserler ise tüm tiroid kanserleri arasında %1 oranında görülür ve en kötü seyirli olanıdır. Genellikle 60 yaş üzerinde kadınlarda daha sıktır. Nadir olmakla beraber tiroid bezinde lenfomalar da görülebilir.

Her tiroid kanseri tipinin ayrıca patolojik alt tipleri ve çeşitli varyantları mevcuttur. Patolojik alt tipe göre, tedavi, izlem ve sağkalım ya da yayılım özellikleri değişiklik gösterir.Tiroid kanserinin tipine göre yayılım yerleri de değişir. Papiller kanserler, sıklıkla boyundaki lenf bezlerine yayılım yaparken, folliküler kanserler, kan yoluyla yayılma eğilimindedir.

Medüller kanserler, hem lenfatikler yoluyla, hem de kan yoluyla yayılım yaparlar. Anaplastik kanserler, oldukları yerde büyüyüp solunum yoluna yayılabildikleri gibi, kan yoluyla da yayılabilirler.

Tiroid Kanseri Ölümcülmüdür?

Tüm tiroid kanserlerinin tipine, yakalandıkları evreye, yayılım yapıp yapmadıklarına ve tedavi şekillerine, ihtiyaç olan ek tedavilere göre sağkalım oranları değişiktir. Anaplastik kanserler ölümcül olabilirken, papiller kanserler çok iyi seyirli hastalıklardır.

Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Editör
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Betül BozkurtProf. Dr. Betül BozkurtMeme ve Endokrin Cerrahisi
Genel Cerrahi Uzmanı
0543 115 1010